Ayrıcalığını Kaybeden Yahudiler

Romalılar 2:17-29

Ayrıcalığını Kaybeden Yahudiler


Pavlus, Yahudiler’in Tanrı’nın yargısına uğrama nedenini ayrıntılı olarak anlatıyor. Yahudiler, Yasa ve sünnetle Tanrı’nın vaadine kavuşan bir halk oldukları halde, bu ayrıcalıklarını kaybetmişlerdi.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

17-20. ayetler: Yahudiler, Yasa’ya sahip olmaları nedeniyle seçilmiş bir halk, Yasa’yı iyi bilmeleri nedeniyle de karanlıkta kalmış olanlara yol gösteren öğ-retmenler olduklarını düşünerek gururlandılar. Rab’le düzenli bir şekilde sessiz zaman geçirdiğimizde bunu başkalarına gururla mı anlatıyoruz?

21-24. ayetler: Yahudiler Yasa’yı başkalarına iyi öğretirlerdi, ama kendileri asla uygulamazlardı. Yasa’ya sahip olmakla övündükleri halde, Yasa’yı çiğ-neyerek diğer uluslar arasında Tanrı’nın adına küfredilmesine neden oluyorlardı. Dinlediğim vaazları ve derin düşündüğüm Rab’bin sözlerini kendim de uyguluyor muyum? Yoksa o sözlerle yalnızca başkalarını mı yargılıyorum? Mesih inanlısı olmakla övünürken, aynı zamanda sürekli günah mı işliyorum?

25-27. ayetler: Sünnet Yahudiler’i kurtaran bir araç değildir. Söz dinlemek daha önemlidir. Bedensel olarak sünnetsiz olduğu halde yasaya uyup itaat eden kişi gerçek “sünnetli”dir. Vaftiz olup Rab’bin Sofrası’na katılmakla Mesih inanlısı olunmaz. ımanın gerçek kanıtının, Tanrı sözüne itaat etmek olduğunu unutmayalım.

28-29. ayetler: Vaadin gerçek halkı sünnet olmuş Yahudiler değil, Kutsal Ruh’la yürekten sünnet olanlardır (Yas.10:16, Yer.4:4). Kutsal Ruh’la yürekten sünnet olan kişi, Yasa’nın isteğini yerine getirebilir (Rom.8:4). Bu kişiler gizli olanı yargılayan Tanrı tarafından takdir edilirler. Yürekten sünnet oldum mu? Yalnızca Kutsal Kitap buyurduğu için isteksizce itaat etmeye çalışan biri miyim? Yoksa Kutsal Ruh’un yönlendirişiyle, istekli yüreğimle ve sevinçle mi itaat ediyorum?

Dua: Tanrım, Mesih inanlısı olduğum için ayrıcalıklıyım düşüncesine kapılmadan, Kutsal Ruh’un yönlendirişine duyarlı bir biçimde sana itaat eden biri olmak istiyorum.

 
Mujde.org