Yargı Altında Olan Yahudiler

Romalılar 2:1-16

Yargı Altında Olan Yahudiler


Pavlus bu bölümde Yahudiler’e odaklanıyor. Yahudiler aynı günahı kendileri de işledikleri halde, Yahudi olmayanları yargılamışlardı. Pavlus, Tanrı’nın da kendilerini aynı şekilde yargılayacağını söyleyerek onları uyarıyor.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

4-5. ayetler: Tanrımız iyi, hoşgörülü ve sabırlıdır; ama son günde yargılayacak olan da O’dur. Yahudiler Tanrı’nın iyiliğini tövbe etmek için değil, günah işlemek için fırsat saydılar; bu da yargılanmalarına yol açtı. Tanrı’nın iyiliğini, sabrını ve hoşgörüsünü derin düşünelim.

6-11. ayetler: Tanrı herkesi yaptıklarına göre yargılar. Bizler İsa’ya iman etmekle kurtuluyoruz, ama gerçek imanımız yargı gününde anlaşılacaktır (Mat.7:21, 25:31-46, Rom.14:12). Gerçek bir imanlının yüreği iyilikle dolu ve sabırlıdır; ama imanlı olmayanlar, kendi isteklerine kapılıp Tanrı’ya ihanet eden bir yaşam sürdürürler. ımanımın gerçek olup olmadığını sorgulamalıyım?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-4. ayetler: Pavlus burada, diğer uluslardan olanları yargılayan Yahudiler’in tutumlarını kınıyor. Başkasını yargılamak, günahtır. Bunu yaparsak kendimizi yargılamış ve Tanrı’nın yargısını üzerimize almış oluruz. Günah işleyen kişiyi eleştirip yargılamak yerine, kendi durumumuza bakılması daha doğru bir tutumdur.

12-16. ayetler: Günah işleyenler Tanrı tarafından cezalandırılacaktır. Yahudiler kendilerine verilen Yasa’yı yerine getirmedikleri için, Yahudi ol-mayanlar ise vicdanlarına göre yaşamadıkları için yargılanacaklardır. Mesih’e ait olmayanlar; kendi yasaları olsa bile, bunu yerine getirme gücüne sahip değillerdir. Yukarıda belirtilen Tanrı’nın cezalandırışından nasıl kurtulacağını biliyor musun? Bizi bu yargıdan kurtaran Tanrı’ya teşekkür edelim. Günahın sonucunda gelecek olan Tanrı’nın yargısını duyurmak Müjde’nin özüdür. Müjde’yi duyururken, Tanrı’nın yargısı konusunda da uyarıda bulunuyor muyum?

Dua: Tanrım, günahkârları yargılamadan, merhametli bir yürekle Müjde’yi onlara da duyurmak istiyorum. Bana yardım et!

 
Mujde.org