Gazap Altındaki ınsan

Romalılar 1:24-32

Gazap Altındaki ınsan


Bugünkü metinde, gerçeğin yerine yalanı seçen insanların üzerine gelecek olan Tanrı’nın gazabı ve günah içinde yaşayanların perişan durumları anlatılıyor.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

24-25. ayetler: Tanrı, gerçeği reddedip putları tercih eden insanları kendi tutkuları içinde ahlâksızlığa teslim ederek gazabını gösterdi. Kötülüğü seçen insanları, kendi yüreklerinin arzularına bıraktı. Günümüzde şans oyunlarının akıl almaz şekilde çoğalmasını, haksız yollardan elde edilen kazançların cazip hale gelmesini ve ahlâksızlığın her tarafa yayılmasını, Tanrı’nın bu çağ için gazabı olarak düşünebiliriz. Bu gazaptan sadece Tanrı’yla doğru bir ilişki kurduğumuzda kurtulabiliriz.

25. ayet: Günaha düşen insanların puta tapınması ve O’na hakaret etmesi Tanrı’nın yüceliğine asla zarar vermez. Çünkü Tanrı övülmeye layıktır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

26-27. ayetler: Tanrı’yla ilgili gerçeğin yerine yalanı koyan insanlar, Tanrı’nın bize vermiş olduğu cinsel armağanı da kötüye kullandılar. Tanrı bu kişileri, Kendisini reddettikleri için cezalandırdı. Eşcinselliğin Tanrı’nın nefret ettiği bir günah olduğu açıkça bellidir. Bu ahlâksızlığı güzel sözlerle çekici hale getirerek kabul ettirmeye çalışan sahte teorilere aldanmamalıyız. Her günahın bir bedeli vardır. şehvetin beni kontrol etmesine izin verdiğim zamanlar oldu mu? Eğer olduysa, hemen Tanrı’ya dönüp tövbe etmeliyim.

25-26, 28. ayetler: Günahın yeryüzünde böylesine çoğalması, Tanrı’yı yüreklerimize almayışımızın sonucudur. Her gün Tanrı’ya tapmazsak ve O’nun Tanrı olduğunu kabul etmeyerek O’na itaat etmeyi reddedersek biz de bu günahlara kapılabiliriz. Tanrı’yı tanıyan kişilerin en büyük ayrıcalığı, günahın etkisinden özgür ol-maktır.

29-32. ayetler: Tanrı’ya ihanet edenlerin hem iç dünyaları, hem de dış dünyaları günahlarla doludur. Bu günahlar Tanrı’yla ve başkalarıyla olan ilişkiyi mahvettiği gibi, kişinin kendi hayatını da mahveder. Günahın bedelinin ölüm olduğunu bil-dikleri halde günah işlemeye devam eden insanların korkunç durumunu unutmayalım. Günahın gücü, kaldıramayacağım kadar ağırdır; bu yüzden Tanrı’nın lütfunu aramalıyım.

Dua: Tanrım, tüm insanlar gibi ben de günah işledim, tövbe ediyorum. Lütfen beni bağışla!

 
Mujde.org