Tanrının Doğruluğu ve ınsanın Durumu

Romalılar 1:11-23

Tanrı’nın Doğruluğu ve ınsanın Durumu


Müjde, Tanrı’nın gücü ve doğruluğudur. Müjde’ye iman eden kişi sonsuz yaşama kavuşur. Müjde, günahtan dolayı Tanrı’nın gazabı altında oldukları için tüm insanlara gereklidir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

16-17. ayetler: Bizleri günahtan kurtaran, gerçek Müjde’dir. ışte bu Müjde Tanrı’nın gücüdür. Bu Müjde sayesinde Tanrı’nın sadakatle tuttuğu vaadini ve doğruluğunu görüyoruz. Bu yüzden, Tanrı’yla doğru bir ilişki kurmak, ancak Mesih’e iman edenlerin elde edebileceği bir kurtuluş armağanıdır. Müjde’den asla utanmamalıyız.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

11-12. ayetler: Pavlus’un dileği Roma’daki kiliseyi ziyaret etmekti. Çünkü oradaki kardeşlerin ruhça pekişmeleri için, onlara ruhsal bir armağan ulaştırarak cesaretlendirmek istiyordu. Müjde’yi paylaşmak bereket sağlar. Topluluğumuzun şimdiki durumu nasıl? Bu müjde ile birbirimizi cesaretlendirip teselli ederek seviniyor muyuz?

14-15. ayetler: Pavlus sorumluluk taşıyan biri olarak Müjde’yi duyurmayı çok arzu ediyordu. Tanrı, Yahudi olmayanları kurtarmak için Pavlus’u elçi olarak görevlendirdi (Elç.9:15). Başkalarına karşı duyulan sorumlulukla, kurtuluştan doğan sevinci iletmek kutsal bir görevdir. Borçlu olan kişi, borcunu hemen ödemek ister. Bugün karşılaştığımız kişilerle Müjde’yi paylaşalım. Bu, kurtuluşumuzun getirdiği bir sorumluluktur.

18-23. ayetler: Günah; Tanrı’ya karşı gelerek O’na direnmektir. Tanrı’yı tanımama ve O’nunla doğru bir ilişki kurmama engeldir. Tanrı’nın yaratıcı gücü ve Tanrılığı, yarattığı işlerde görülmektedir; ama insanlar bunu gördükleri halde, Tanrı’yı kabul etmediler, tersine kendi yarattıkları putları tercih ettiler. Bizi Tanrı’dan uzaklaştıran tüm dinlerden, törelerden ve bilgilerden sakınmalıyız. Bunlar Tanrı’nın gazabı altındadır.

Dua: Tanrım, kötü düşüncelere aldanarak senden ayrılıp günaha düştüm; ama sen beni Müjde’nin ışığıyla kurtarıp sonsuz yaşama kavuşturdun. Bunun için sana teşekkür ediyorum.

 
Mujde.org