Bize Verilen Müjde

Romalılar 1:1-10

Bize Verilen Müjde


Pavlus mektubuna selamlamayla ve Mesih’in dirilişi sayesinde açılan yeni çağın müjdesini vererek başlıyor. Müjde’nin, kendisini ve Roma’daki imanlıları nasıl değiştirdiğini kİsaca açıklıyor.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

2-4. ayetler: Müjde’nin özü, “Tanrı’nın Oğlu Mesih’tir.” Dünyada yaşarken insan bedeninde zayıf ve hor görülen İsa’nın, dirildikten sonra yeni bir yetkiye sahip olarak yüceltilmesi, O’nu hem Mesih hem de Rab yapmıştır (Elç.2:36). Müjde’ye inanmak; İsa’yı Tanrı’nın Oğlu olarak kabul edip O’nu yaşamımıza davet etmektir. Müjde’yi doğru anlıyor muyum? Müjde’yi, İsa’ya iman ederek sağlıklı ve uzun bir ömür sürüp öldükten sonra da güzel bir yere gitmek olarak mı algılıyoruz?

6-7. ayetler: Bizler, İsa Mesih’in çağrılmışlarıyız. Kutsal olmaya çağrılan bizler, kendimizi İsa Mesih’e adayan kişiler olmalıyız. Ben de İsa’ya ait olduğumu düşünüyor muyum? Kendi planlarımızı, isteklerimizi, umutlarımızı ve davranışlarımızı O’na teslim etmeliyiz. Yaşamımızı, bizi yönlendirmesi için İsa’ya adayalım. Bu amaçla çağrıldık ve yine bu amaçla Müjde’ye inandık.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1. ayet: Pavlus, Tanrı’nın Müjdesi’ni duyurmak için çağrılan bir elçi ve Mesih’in hizmetkârı olduğu konusunda kendisinden emindi. Ben sıradan biri olduğum halde, İsa beni de çağırıp Müjde’yi duyurmakla görevlendirdi. Ben de Mesih’in hizmetkârı olduğumu itiraf etmeliyim. Tanrı’nın hizmetkârı olduğumu söylediğim halde, görevime uygun şekilde davranmadığım zamanlar oluyor mu. Tanrı, bugün bana hangi konuyla ilgili çağrıda bulunuyor?

5. ayet: Müjde’nin asıl amacı, “Kişinin İsa’ya iman edip sözünü dinlemesidir.” Bu gerçeğe itaat ederek ürün verebileceğime inanıyor muyum? Müjde’yi duyurduğum kişilerin arasında, Mesih’e iman edebilecek olanlar var mı? Bu kişilerin gerçek bir imanlı olarak yaşayabilmeleri için, onlara hangi konularda yardımcı olmalıyım?

10. ayet: Pavlus, Roma’daki imanlı kardeşlerini görebilme arzusunun, Tanrı’nın isteğine göre sonuçlanmasını istiyordu. Zaten Pavlus her işinde Tanrı’nın isteğini öğrenmek için gayret göstermiştir. Çoğu zaman Tanrı’nın isteğini öğrenmeden kendi isteklerime mi kulak veriyorum?

Dua: Tanrım, sen benim hayatımın Rabbi’sin. Her zaman ve her konuda İsa’nın Rabbim olduğunu kabul ederek yaşamak istiyorum.

 
Mujde.org