Rabbe Adanan Kutsal Bir Sunu

Levililer 27:16-34

Rab’be Adanan Kutsal Bir Sunu


Toprağın ilk ürünü, her şeyin ondalığının Tanrı’ya ait olduğunu gösterir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

26, 27. ayetler: Tanrı her şeyin Efendisi’dir. ılk doğan hayvan da Rab’be aitti. Bu kural, ilk ürünü simgeleyen her şeyin Tanrı’ya ait olduğunu ifade eder. Sahip olduğumuz her şeyi bize sağlayan Rab’dir ve her şey O’nun emanetidir. Bu nedenle, Tanrı’nın kahyaları olarak O’na ait olanı doğru bir biçimde kullanmalıyız. Rab’be adadıklarım nedeniyle ödüllendirilmeyi bekledim mi?

30-33. ayetler: Her şeyin ondalığı Rab’be aittir. Yeryüzünün ürününün ve bütün evcil hayvanların ondalığını Tanrı’ya sunmak, tüm yiyeceklerin Rab’bin lütfu aracılığıyla verildiğini ve her şeyin sahibinin Rab olduğunu kabul etmektir. Bu nedenle, ondalığı verilmesi gereken ürün veya hayvan verimli olduğu için bir diğeriyle değiştirilir ya da ondalıktan ayrı tutulursa, bunu yapan kişinin putperestlerden farkı kalmaz (Kol.3:5). Gösteriş yapmak için mi adak adıyoruz? Adadığımız adaklardan çıkar sağlamayı mı düşünüyoruz? Ondalıkla ilgili olumsuz düşünce ve öğretişler yüzünden bencilce davranışlar sergiliyor muyuz?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

16-25. ayetler: Özgürlük yılında toprak asıl sahibine geri döneceği için, toprağın fiyatı özgürlük yılına kaç yıl kaldıysa ona göre belirlenirdi. Toprağı Rab’be adadıktan sonra geri alabilmek için, tarlaya biçilen değerin üzerine beşte bir fazlasını katmak gerekiyordu. Kişi, Rab’be adadığı toprağı başkasına satarsa, özgürlük yılı geldiğinde bile geri alamazdı ve toprak kâhinlere ait olurdu. Bu olayların nedeni açgözlülüktür. Benim veya eşimin açgözlülüğü yüzünden verdiğim sözden döndüğüm oldu mu?

Dua: Tanrım, sana aidim. Senin Efendim olduğunu göstererek yaşamak istiyorum.

 
Mujde.org