ılk Karara Göre...

Levililer 27:1-15

ılk Karara Göre...


Levililer 27. bölüm, Levililer Kitabı’nda yer alan antlaşmayla ilgili bir ektir. Ayetlerde, ant içildiğinde sadakatle yerine getirilmesi gereken buyruklar anlatılmaktadır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

9, 10. ayetler: Tanrı tam bir adanmışlık ister. Rab, adak adayan kişinin adağını değiştirmesinden hoşnut olmaz. Kendimi ya da maddi değeri olan bir şeyi Rab’be sunmaya karar verdikten sonra vazgeçtiğim oldu mu?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

2-8. ayetler: Eğer bir kimse Rab’be birini adamışsa, kendisini adamış olur veya çocuğunu Rab’bin işlerine adardı. Kişi kendini Rab’be adadığında, tapınakta Tanrı’ya yalnızca Levililer hizmet edebileceğinden, bu kişilere adak sunmaları buyurulurdu. Tanrı, kişinin gücüne göre adamasını ister (3-8. ayetler). Tanrı, gücüme ve durumuma göre içtenlikle sunduğum adaklardan hoşnut olur. Gücümü ve durumumu hiç düşünmeden ant içerek mecbur kaldığı için andımı yerine getirmeye çalışıyor muyum? Adak adayan kişi belirtilen parayı ödeyemeyecek kadar yoksulsa, kâhinin onun ödeme gücüne göre değer biçmesi gerekiyordu. Rab bizden gücümüzü aşan adaklar değil, gönülden sunulan adaklar ister.

11-15. ayetler: Bir kimse kutsal bir sunu olarak evini Rab’be adadıktan sonra geri almak isterse, kâhinin biçtiği değerin üzerine beşte bir fazlasını katarak öderdi. Bu kurallar, düşüncesizce ant içilmemesi ve adak adanmamasını sağlamak içindi. ıçtiğim andı hafife alıyor muyum? Evrenin yaratıcısı olan Tanrı’yı hafife almayalım.

Dua: Tanrım, lütfen adaklarımı senin isteğine uygun bir biçimde adamayı bana öğret.

 
Mujde.org