Tanrının Yüreği

Levililer 26:34-46

Tanrı’nın Yüreği


Antlaşmayı bozan halkını sürgüne gönderen Tanrı’nın niyeti, onları sonsuza dek reddetmek değil, tövbeye çağırmaktı. Tövbe ettikleri takdirde atalarının topraklarına dönmelerine izin verecekti.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

34, 35, 43. ayetler: ısrailliler’in kovuldukları topraklarda hiç kimse yaşama-dığından, o topraklar dinlenecekti. ınsanlar daha fazla ürün almak istedikleri için, toprağın dinlendirilmesini isteyen Tanrı’ya itaat etmediler. Doğa, insanın açgözlülüğü ve günahı yüzünden sıkıntı çeker. Açgözlülüğüm yüzünden doğaya veya bir insana sıkıntı çektiriyor muyum?

36, 37. ayetler: Vaat edilen ülkeden kovulan halk, her zaman korku içinde yaşayacaktı. Rab’den uzaklaşıldığında yürekler korku ve kaygıyla dolar. Sıkıntı duyduğum şeyleri gözden geçirmeli ve çözüm bulmalıyım.

40-45. ayetler: Rabbimiz, günahlarından tövbe edene merhamet gösteren lütufkâr Tanrı’dır. ısrail halkı günahlarından tövbe ederek Rab’be dönerse, Rab de onları kabul ederek kurtuluş lütfunu sağlayacaktı. Tanrı ısrail’e, itaatsizliği yüzünden düşman ülkelere sürülmeden önce de tövbe fırsatı verdi. Cezanın amacı felaket değil, esenlik sağlamak ve geleceğe dair umut vermektir (Yer. 29:11-12). Cezalandırılan halk, Rab’be karşı işlediği günahı itiraf ederek suç-larının bedelini öderlerse Tanrı onları terbiye ederek tekrar iyileştirecekti. Zafer, Tanrı’nın merhametiyle gerçekleşecektir. Günahlarıma rağmen beni sevmeye devam eden Tanrı’nın bu sevgisini anlayıp yürekten tövbe ediyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

38, 39. ayetler: Günah işleme konusunda ısrar etmenin bedeli, yok olmaktır. Tanrı için ayrılıp O’nun bereketini yabancılara anlatması gereken ısrail Tanrı’yı reddedince, O’da günahı yok etmek için onları cezalandırdı. Günah işlemeye devam edersek biz de yok olacağız. Rab’bin öfkesiyle karşılaşmak istemiyorsak, günah işlemeyi bırakmalıyız.

Dua: Tanrım, günahlarım yüzünden bana verdiğin cezayı hak ettiğimi anlamamı sağla ve sana dönmem için bana merhamet et.

 
Mujde.org