İsa Vali Pilatus'un Önünde

Luka 23:1-12

1 Sonra bütün kurul üyeleri kalkıp İsa'yı Pilatus'a götürdüler.

2 O'nu şöyle suçlamaya başladılar: «Bu adamın ulusumuzu yoldan saptırdığını gördük. Sezar'a vergi ödenmesine engel oluyor, kendisinin de Mesih, yani bir kral olduğunu söylüyor.»

3 Pilatus İsa'ya, «Sen Yahudilerin Kralı mısın?» diye sordu.
İsa, «Söylediğin gibidir» diye cevap verdi.

4 Pilatus, başkâhinlerle halka, «Bu adamda hiçbir suç görmüyorum» dedi.

5 Ama onlar üstelediler: «Yahudiye'nin her tarafında öğretisini yayarak halkı kışkırtıyor; Celile'den başlayıp ta buraya kadar geldi» dediler.

6 Pilatus bunu duyunca, «Bu adam Celileli mi?» diye sordu.

7 İsa'nın, Hirodes'in yönetimindeki bölgeden geldiğini öğrenince, kendisini o sırada Kudüs'te bulunan Hirodes'e gönderdi.

8 Hirodes İsa'yı görünce çok sevindi. O'na ilişkin haberleri duyduğu için çoktandır O'nu görmek istiyor, O'nun yapacağı bir mucizeye tanık olmayı umuyordu.

9 O'na birçok soru sordu, ama O hiç karşılık vermedi.

10 Orada duran başkâhinlerle din bilginleri, İsa'yı ağır bir dille suçladılar.

11 Hirodes de askerleriyle birlikte O'nu aşağılayıp alay etti. O'na gösterişli bir kaftan giydirip Pilatus'a geri gönderdi.

12 Bu olaydan önce birbirine düşman olan Hirodes'le Pilatus, o gün dost oldular.

İsa Vali Pilatus'un Önünde

İsa ikinci kez vali Pilatus ve Hirodes'in önünde yargılanır. 23. bölümde de göreceğimiz gibi, İsa'nın ölümü Kendisinde hiçbir günah olmadığı halde gerçekleşmiştir.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

3. ayet: Bu ayetlerde İsa'nın yalnızca gerçek sorulan yanıtladığını görüyoruz. Pilatus din bilginlerinin tüm suçlamalarını bir kenara bırakıp tek bir soru soruyor: "Sen Yahudiler'in Kralı mısın?" İsa, bu gerçek bir soru olduğu için yanıt vermişti. O, dünyasal bir kral olarak değil, Tanrı Egemenliği'nin Kralı olarak geldi.

4. ayet: İsa, kendisinde hiçbir suç olmayandır. Bu gerçek, Pilatus'un ağzıyla da ikrar edilerek duyuruluyor. Din bilginlerinin İsa'yı kendi istedikleri gibi suçlu olarak yargılama planları bu şekilde bozulmuş oluyordu.

10. ayet: İsa tüm suçlamalara rağmen gerçeklerden emin olduğundan sessizliğini korudu.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1,2,5. ayetler: Din bilginleri O'nu suçlamak amacıyla iftira etme yoluna giderek, İsa'yı Sezar'a baş kaldıran biri olarak göstermeye çalıştılar. Ben de kendi çıkarım doğrultusunda ya da isteğimin gerçekleşmesi için yalan söyleyip, başkalarına iftira atıyor muyum?

8,11. ayetler: Hirodes İsa'nın yargılanmasıyla hiç ilgilenmiyor, yalnızca merakını gidermeye çalışıyordu. Hirodes'in inancı putperestlerinkine çok benziyor, değil mi? Merakını gideren Hirodes, İsa'ya gösterişli bir kaftan giydirip Pilatus'a geri gönderir. Bu kaftan İsa'nın acı çektikten sonra kazanacağı dirilişin yüceliğini göstermektedir.

12. ayet: Daha önce birbirine düşman olan iki kişi, İsa'ya karşı çıkma konusunda birlik oldular. İsa'ya karşı çıkan kişilerle olan birlikteliklerimizde dikkatli olalım!

Dua: Rabbim, görevimi iyi yapabilmem için bana yardım et!

 
Mujde.org