Tanrıdan Uzaklaşmanın Cezası

Levililer 26:14-33

Tanrı’dan Uzaklaşmanın Cezası


Bugünkü ayetlerde, Tanrı’nın antlaşmasını bozarak O’nun buyruğuna karşı çıkanlara verilecek cezadan söz edilmektedir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Tanrı, antlaşmasını bozanları ağır bir biçimde cezalandırır. Rab’den uzaklaşılarak sözünün dinlenmemesi, Tanrı’yla olan antlaşmayı bozan bir durumdur. O’nun Mısır’a verdiği felaketlerin amacı, Rab olduğunu göstererek onları sözünü dinlemeye çağırmaktı. Bu yüzden başlangıçta hafif felaketler geldi, ama inatla tövbe edilmediğinde felaket giderek ağırlaşacaktı. Birçok hastalık ortaya çıkacak, ürünü düşmanlar yiyecek (16-17. ayetler), kıtlık yüzünden toprak ürün vermeyecek (19-20. ayetler), kentler harabeye dönecek ve insanlar sürgüne götürülecekti (30-33. ayetler). Başlangıçta, hastalıklar ve düşmanlar yüzünden emekler boşa çıkacak, daha sonra doğal afetler, düşman kuşatması, tapınağın ve devletin yıkılması, ülkelerinden kovulma gibi felaketler giderek ağırlaşacaktı. Bunların tümü ısrail tarihinde gerçekleşmiştir. Rab’bin sözlerini hafife almayalım. Fela-keti kullanarak ısrail’in Kendisine dönmesini isteyen, öfkesinin içinde bile merhametini gösteren Tanrı’nın sözüne kulak vererek tövbe etmeliyiz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

14, 18, 21, 23, 27. ayetler: ınsanların birçoğu cezalandırıldığı halde yü-reklerini nasırlaştırıp Rab’be daha da çok karşı gelirler. Bu, insan yüreğinin ne kadar nasırlaştığını ve günahtan vazgeçmesinin ne kadar zor olduğunu gösterir. Yüreği nasırlaştırmak, yok oluşa doğru atılan bir adımdır. Sürekli uyarıldığım halde, yüreğimi nasırlaştırmaktan vazgeçmiyor muyum? Tanrı’ya, yüreğimizi yumuşatması için yalvaralım.

Dua: Tanrım, yüreğimin nasırlaşmasına izin verme.

 
Mujde.org