Geri Alınma Hakkı

Levililer 25:47-55

Geri Alınma Hakkı


Bugünkü ayetlerde özgürlük yılının kuralı açıklanmaktadır. ısrail halkından biri, ömrünün sonuna dek köle olarak kalamaz. Tanrı’nın lütfuyla özgür olan ısrail halkı, yoksul kardeşini kölelikten kurtarma sorumluluğunu taşır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

54, 55. ayetler: Tanrı ısrail halkını kurtarıp kendi halkı yapandır. Hakkını geri alacak kimsesi olmadığı için özgürlük yılına kadar köle kalanlar, özgürlük yılında kesinlikle kurtarılacak ve Tanrı’nın verdiği görevlere geri döneceklerdi. şeytan, insanları kendi kölesi yapmak ister. Ama imanlılar artık şeytan’ın kölesi değil, Tanrı’nın halkıdırlar. Hiç kimse Tanrı’ya ait olanları O’nun kurtarışından, sevgisinden ve korumasından ayıramaz (Rom. 8:35-39). Beni her şeyden koruyan Tanrı’nın sevgisini hatırlayıp O’na ta-mamen teslim oluyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

47-49. ayetler: Tanrı’nın lütfuyla Mısır’daki kölelikten kurtulan ısrailliler, yabancıların kölesi olan kardeşlerini kurtarmalıydılar. İsa nasıl bizi günahın köleliğinden kurtardıysa, İsa’ya iman edenler de zor durumdaki kardeşlerine yardım etmelidirler. ıhtiyaç sahipleriyle ilgileniyor muyum?

49. ayet: Zor durumdaki kardeşlerin de hiçbir şey yapmadan diğerlerinin yardımını beklemesi doğru değildir. Gücüm yettiği halde, hâlâ kardeşlerin yardımını mı bekliyorum?

Dua: Tanrım, çocuğun olmamı sağladığın için sana şükrediyorum.

 
Mujde.org