Bir Kardeş Yoksullaşırsa...

Levililer 25:35-46

Bir Kardeş Yoksullaşırsa...


Bugün ele alınacak ayetlerde, ısrail halkına yoksul kardeşlerine özgürlük yılına kadar nasıl bakmaları gerektiği anlatılmaktadır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

38. ayet: Tanrı, ısrail’i Mısır’dan kurtarıp Kenan ülkesini armağan olarak verendir.

39-43. ayetler: Tanrı ısrail halkının Efendisi’dir. Bu yüzden ısrail halkı Tanrı’dan başkasına kulluk edemez ve kendi kardeşlerinden birini köle olarak alamaz. Rab, kardeşlerden biri yoksullaşarak satıldığı zaman, satın alan kişiye onu bir işçi olarak kabul etmesini, ona sert davranmamasını, özgürlük yılında ailesinin yanına, atalarının toprağına dönmesini sağlamasını buyurdu. Tanrı’nın Rab ve Efendi olduğunu kabul etmediğimiz takdirde, başkalarına hükmetme isteğine kapılırız. Mesih’te olduğumu söylediğim halde kardeşlerime nasıl davranıyorum? Ailemde ve işyerimde başkalarına hükmetmeye çalışıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

35-37. ayetler: Bir kimse, fakir olan kardeşini kendi menfaati için kullanmamalıdır. Fakir olan kardeşinden faiz ya da kira alarak onu zora sokmamalıdır. Tanrı, maddi yönden iyi durumda olanların fakirlere yardımcı olmalarını ister. Yardımıma ihtiyacı olanlara nasıl davranıyorum?

44-46. ayetler: ısrail halkı yabancıları köle olarak satın alabilirdi, ama kendi kardeşlerini satın alma hakları yoktu. ımanlıların ilgilenip yardım etmesi gereken kişiler öncelikle kardeşleri olmalıdır (Gal.6:10). Başkaları tarafından takdir edilirken ailemi ve imanlı kardeşlerimi görmezden geliyor muyum?

Dua: Rab, aileme ve kilisedeki kardeşlerime içinde bulundukları zor durumda yardımcı olmak  istiyorum. Lütfen bana bu konuda yardım et!

 
Mujde.org