Güvenlik ıçinde Yaşamak

Levililer 25:18-34

Güvenlik ıçinde Yaşamak


Tanrı, halkının özgürlük yılını tutabilmesi için çeşitli güvenlik önlemleri aldı. Bunun için de, şabat ve özgürlük yılı dönemlerinde iyi ürün almalarını sağladı.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

18-22. ayetler: Tanrı özgürlük yılında bol ürün vererek ısrail halkının esenlik içinde yaşamasını sağlayandır. Yedinci şabat Yılı’nda ve özgürlük yılında toprağın dinlendirilmesi nedeniyle gereksinimlerinin karşılanamayacağı korkusunda olan halka, Tanrı tarafından altıncı yılda bereket vaat edilerek, üç yılık gereksinimlerinin karşılanacağı söylendi. Önemli olan, vaade güvenmektir. Rab’be itaat ettiğimde, gereksinimlerimin karşılanacağına güveniyor muyum?

23. ayet: Tanrı toprağın da Efendisi’dir. Bizler sadece bu toprakları ödünç alarak kullanan kahyalarız. Bu nedenle, toprağı kendi isteğime göre ve sonsuza kadar kullanmayı amaçlamamalıyım. Bu tür bir davranış açgözlülüktür ve toprağın Efendisi’ni hor gören bir davranıştır. Toprağın yanı sıra, bu dünyada kullandığım her şey Rab’bin emanetidir. Bu yüzden, Rab’be ait olan mallara sahip olma ve insanlar üzerinde egemenlik sürme gayretinden vazgeçmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

24, 25. ayetler: Toprağı geri alma sisteminin, maddi zorluklar nedeniyle toprağını satan kişinin yakın bir akrabasının, toprağı geri alarak sahibine iade etmesidir. Bu, Tanrı’nın lütfunu iyi algılayanların, sıkıntı içindeki akrabalarına sevgiyle uygulayabilecekleri bir davranıştır.

Dua: Rab, çevremde, akrabalarım arasında ya da topluluğumda yardımıma ihtiyacı olanlar varsa lütfen bana göster.

 
Mujde.org