Dinlenme ve Özgürlük

Levililer 25:1-17

Dinlenme ve Özgürlük


25. bölümde şabat ve özgürlük yılıyla ilgili kurallar açıklanmaktadır. Bu yıllar Tanrı’nın, halkını şeytan’ın baskısından ve günahın yetkisinden özgür kılıp günlük yaşamlarında gerçek özgürlüğü anlamalarını sağlamayı amaçlar.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-7. ayetler: Tanrı ısrailliler’e toprağı dinlendirmeleri için buyruk verdi. Tanrı’nın vermiş olduğu topraklara yerleşen ısrail halkı, şabat Yılı’nda toprağı dinlendirmek zorundaydı. Bu sistemin toprağı verimli kılmasının yanı sıra, toprağın Efendisi’nin de Rab olduğunun kabul edilmesi açısından da oldukça önemliydi. Ayrıca halkın, gereksinimleri için yalnızca Tanrı’ya güvenerek yaşamayı öğrenmesi açısından da gerekliydi. Tanrı şabat Yılı’nda alınan ürün aracılığıyla fakirlerin ve yabancıların bundan yararlan-malarını sağlardı. Maddi çıkarına düşkün kişiler şabat Yılı’nı tutamazlar. Tanrı, halkına çöldeki yaşamları sırasında şabat Günü’nden önceki gün yiyeceklerinin iki katını sağlayarak şabat Günü gereksinimlerini karşıladı. Tanrı bununla, şabat Yılı’nda da halkının ihtiyaçlarını karşılayıp bereket vereceğine güvenmeleri gerektiğini gösterdi. Tanrı şabat Yılı aracılığıyla halkına kendi güçleri aracılığıyla değil, O’nun lütfuyla yaşadıklarını hatırlattı. Kimin lütfuyla ve gücüyle yaşıyorum?

8-13. ayetler: Tanrı davranışlarını düzeltmeleri için ısrail halkına bir fırsat verdi. Yedinci şabat Yılı’nın ardından gelen Özgürlük yılı, fakirlerin kölelikten kurtulup ailelerine dönebileceği, borçlarından dolayı topraklarını kaybedenlerin topraklarını geri alabileceği yıldır. Bu yıl, toplumu yenileyen bir yıldır. Tanrı, Mısır’da köle olan ısrail halkını nasıl özgür kıldıysa, halkının da özgürlük yılında bütün köleleri azat etmesi için buyruk verdi. İsa, görevinin özgürlük yılını ilan etmek olduğunu söyledi. O, şeytan’ın kölesi olanları özgür kılıp Tanrı’nın Egemenliği’nde pay sahibi yaptı. Özgürlüğü ve dinlenmeyi sadece İsa’ya iman edenler yaşayabilir. İsa’yı Rabbim (Efen-dim) olarak izliyor muyum?

Dua: Tanrım, senin lütfunla yaşadığımı unutmamak ve her zaman sana şükretmek istiyorum.

 
Mujde.org