Saf Bir Halk

Levililer 24:1-23

Saf Bir Halk


24. bölümde bayramla ilgili, 23 ve 25. bölümlerde ise saflık ve kutsallıkla ilgili açıklamalara yer verilmektedir. Bayramlar ısrail halkının özelliğini ve kutsallığını gösterdiği için, bugünkü metinde de aynı konuya değinmesi olağandır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-4. ayetler: Tanrı, huzurunda kandillerin sürekli yanması için buyruk ver-di. Kandillerin hiç kimsenin gelmediği gecelerde bile yanması, Tanrı’nın uyuklamadığını, zayıflamadığını ve her zaman halkın ışığı olduğunu gösterir. Tanrı her zaman bizi gözetir. Rab’le sürekli ilişki içinde miyim? Kutsal kâhinler topluluğu olan imanlılar, Tanrı’nın ve dünyanın önünde her zaman doğruluğun ve sevginin ışığını yansıtmalıdırlar. Yaşamımın ışığı olan İsa’yı günahın ve ölümün karanlığında olanlarla nasıl paylaşmalıyım?

5-9. ayetler: Yeni pişirilen ekmekler her şabat’ta Rab’bin huzurunda saf altın masanın üzerine dizilirdi. Sunular Tanrı’ya yalnızca bayramlarda değil, her zaman sunulmalıdır. Bayram dışındaki günlerde de kutsal bir yaşam sürülmelidir.

13-16, 23. ayetler: Rab’be söven kesinlikle öldürülürdü. Bu çok ağır bir ceza olarak görülebilir. Ama Tanrı, halkının kutsal bir topluluk olarak kalmasını ister. Kilisemiz günaha karşı nasıl bir tutum takınıyor?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

10, 11. ayetler: Bu ayetlerde, Rab’bin isteğine karşı gelerek yabancılarla evlenmenin ne kadar tehlikeli olduğu açıklanmaktadır. İsa’ya iman etmeyenlerle evlenmek, çocuklarımızın imanından vazgeçmek demektir. Çünkü çocuklar, Tanrı korkusu olmayan anne babadan kolayca etkilenirler. Eş olarak seçeceğim kişide aradığım özellikler nelerdir?

17-22. ayetler: Öç alınmasına ilişkin yasa insanların kişisel çıkar sağlamaları amacıyla değil, işlenen günahı uygun bir biçimde yargılamak için verildi. Kişi, işlediği suçtan daha ağır bir cezaya çarptırılmazdı. Bana sıkıntı çektirip acı verenlere nasıl davranıyorum?

Dua: Rab, kendimi sonsuza dek sana adamak istiyorum.

 
Mujde.org