Çardak Bayramı

Levililer 23:33-44

Çardak Bayramı


Çardak Bayramı, sonbahar bayramıdır. ısrailliler bu bayramda Mısır’dan çıkışlarında çardaklarda yaşadıkları dönemi hatırlarlar.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

33-41. ayetler: Çardak Bayramı’nda, bir yıl süren ekip biçme sonunda hasadı alınmasını kutlamak amacıyla yedi gün boyunca yakmalık sunularla Tanrı’nın lütfuna şükredilirdi. Bu bayram yeryüzündeki yaşamımızın bitişini ve bir gün hepimizin bir araya toplanıp sonsuz dinlenmeye gireceğimizi göstermektedir. Asıl vatanımız çöl olan bu dünya değil, güveyimiz olan İsa’nın bulunduğu, Tanrı’nın Egemenliği’nde sarsılmayan göksel vatanımızdır.

42, 43. ayetler: Çardak Bayramı ekip biçme bittikten sonra yapıldığı için, tüm meyvelerin ve tahılların bol olduğu bir dönemdir. Tanrı’nın amacı, ısrail halkına gölde geçirdikleri yıllarda geçici çardaklarda yaşadıklarını hatırlatmaktır. Bol yiyecekleri ve depolarındaki tahılların azımsanmayacak miktarı nedeniyle gururlanabilirlerdi. ışte bu nedenle Tanrı, onların bu bolluk dönemlerini çardaklarda geçirip çöldeki sıkıntılara Tanrı’nın lütfu ve korumasıyla dayanabildiklerini hatırlattı. ınsan geçmişteki sıkıntılarını Tanrı’nın lütfuyla yendiğini unuttuğu zaman hemen gururlanır ve Tanrı’ya sırt çevirir. ıyi bir durumdaysam, bunun yalnızca Rab’bin lütfu ve yardımıyla gerçekleştiğinin bilincinde miyim?

Dua: Rabbim, her zaman sonsuz egemenliğini arzulayan bir anlayışla ve doğrulukla yaşamak istiyorum.

 
Mujde.org