Kutsal Toplantı Olan Bayram

Levililer 23:15-32

Kutsal Toplantı Olan Bayram


Bayramın en büyük özelliği, kutsal bir toplantı olması ve Tanrı’nın verdiği lütfun kutlanmasıdır. Temmuz ayının ilk günü, şabat’tır. Onuncu gün ise günahların bağışlanma günüdür ve kutsal toplantı düzenlenmesi gerekir. 15. gün-den 23. güne kadar Çardak Bayramı olarak kutlanır.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

15-22. ayetler: Hasat Bayramı, Mayasız Ekmek Bayramı’nın ilk gününden, yedinci şabat’ın ertesi günü kutlanan bir bayramdı. ılk ürünler Tanrı’ya şükranla sunulurdu. Yeni Antlaşma’da bu bayram, Kutsal Ruh’un geliş günüdür. Kutsal Ruh hasat işçisi olarak gelip Tanrı’nın halkını toplar ve kötü olan karakterleri değiştirip Ruh’ta meyve vermelerini sağlar. İsa Mesih’i ve Kutsal Ruh’u göndererek bol lütfunu sağlayan Tanrı’ya şükrediyor muyum? Rab’bin bol lütfunu düşünerek zor durumda kalan komşularımla armağanlarımı paylaşacağım.

23-25. ayetler: Boru çalmak, yeni bir yılın gelişini duyurma eylemiydi. İsa’nın ikinci gelişi de boru çalınan son gün olacaktır. O gün, Rab boru sesiyle tekrar gelerek imanlıları Tanrı’nın Egemenliği’ne yönlendirip sonsuza dek sürecek olan yeni yaşama kavuşturacaktır. Ama imanlı olmayanlara, o boru sesi sonsuza dek cehennemde yargılanacaklarını ilan eden ses olacaktır. Son boru sesine hazır bir yaşam sürdürüyor muyum?

26-32. ayetler: ısrail halkı, günahların bağışlanma gününde günahlarını itiraf edip Tanrı’nın önünde isteklerini denetleyerek bağışlanmayı arzuladı. Başkâhin yılın sadece bu gününde, günah sunusunun kanıyla en kutsal yere girer, kendisinin ve halkın günahlarının bağışlanması için istekte bulunurdu. Bağışlanma günü İsa’nın çarmıhını simgeleyen bir bayramdır. ımanlıların günahları Mesih’in kanı aracılığıyla bağışlandığı için, her zaman tövbekâr bir ruhla Tanrı’nın huzuruna (En Kutsal Yer) çıkabilirler. Gerçek dinlenme, günah bağışlandığında mümkün olur.

Dua: Tanrım, günahımı bağışla ve yüreğimi her zaman Kutsal Ruh’la doldur.

 
Mujde.org