Rabde Sevinin

Levililer 23:1-14

Rab’de Sevinin


Tanrı ısrail halkına her yıl kutlamaları gereken bir bayram vererek seçilmiş halk olduklarını unutmadan yaşamalarını sağladı. Bu bayram, ısrail’in Tanrı’nın kurtarışına, korumasına ve sağlayışına hamt ederek sevindiği gündür.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

9-14. ayetler: Tanrı ısrailliler’e, Kenan topraklarında biçtikleri ilk ürün kendisine sunulana kadar bu üründen yememelerini buyurdu. Bu buyrukla, Kenan ülkesinin Efendisi olduğunu ve her şeyi lütfuyla verdiğini belirtmek istedi. ısrail de her yıl ilk ürünü Rab’be getirerek her şeyin O’nun lütfuyla gerçekleştiğini onayladı. ılk ürün demetini şabat’tan sonraki gün sallama sunusu olarak Rab’be sundular. Yaşam kaynağım kim?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

3. ayet: ısrailliler altı gün boyunca çalışmalı, şabat Günü ise hiçbir iş yapmamalı ve kutsal toplantı için dinlenmeliydiler. şabat Günü bütün bayramların temelidir. Tanrı kendi halkının hem ruhsal, hem de bedensel olarak dinlenmesini ister. şabat Günü Tanrı’yla kurulan iletişim aracılığıyla O’ndan manevi güç sağlanır. şabat Günü Tanrı’nın insanı yaratışının örneğidir. Bu nedenle gerçek dinlenmeyi şabat Günü’nün Efendisi olan İsa’nın kurtarışı aracılığıyla yaşayabiliriz. Pazar günleri Rab’be tapınmalı, kardeşlerle ilişkilerimi geliştirmeli ve Mesih’te gerçekleşen dinlenmeyi yaşayarak sonsuz huzuru beklemeliyim.

4, 5. ayetler: Fısıh Bayramı, ısrail’in Mısır’dan çıkışını kutladığı ve böylece Tanrı’nın kurtarışını tekrar hatırladıkları bir bayramdır. Bu bayram, Tanrı’nın İsa Mesih’te gösterdiği kurtarış lütfuyla Tanrı’nın Mısır’a karşı yargısını hatırlatmaktadır. Rab’bin verdiği lütuftan habersiz mi yaşıyorum?

6-8. ayetler: Mayasız Ekmek Bayramı, Fısıh Bayramı’ndan sonraki şabat Günü bittiğinde, yedi gün boyunca sürer. Bu bayramda mayasız ekmek yenmesinin nedeni, mayasız ekmek yiyerek hemen Mısır’dan ayrılmalarını buyuran Tanrı’nın isteğini hatırlamaktır. Tanrı’nın halkı, günah işlenen ortamdan hemen uzaklaşmalıdır. Uzaklaşmam gereken bir ortamda mı bulunuyorum?

Dua: Rab, sağlayışına güvenerek her zaman sende dinlenmek istiyorum.

 
Mujde.org