İsa Yüksel Kurul'un Önünde

Luka 22:63-71

63 İsa'yı göz altında tutan adamlar O'nunla alay ediyor, O'nu dövüyorlardı.

64 Gözlerini bağlayıp, «Peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?» diye soruyorlardı.

65 Ve kendisine daha bir sürü küfür yağdırdılar.

İsa Yüksek Kurul'un önünde

66 Gün doğunca halkın ihtiyarları, başkâhinler ve din bilginleri toplandılar. İsa, bunlardan oluşan Yüksek Kurul'un önüne çıkarıldı.

67 O'na, «Sen Mesih isen, söyle bize» dediler.
İsa onlara şöyle dedi: «Size söylesem, inanmazsınız.

68 Size soru sorsam, cevap vermezsiniz.

69 Ne var ki, bundan böyle ınsanoğlu, kudretli Tanrı'nın sağında oturacaktır.»

70 Onların hepsi, «Yani, sen Tanrı'nın Oğlu musun?» diye sordular.
O da onlara, «Söylediğiniz gibi, ben O'yum» dedi.

71 «Artık tanıklığa ne ihtiyacımız var?» dediler. «ışte kendimiz O'nun ağzından işittik!»

İsa Yüksel Kurul'un Önünde

Bugün İsa'nın Yüksek Kurul'un önündeki yargılanışını göreceğiz. Luka'nın genellikle İsa'nın kimliğiyle ilgili sorulara odaklandığını görüyoruz.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

Tüm metin: İsa hiçbir suçu olmadığı halde yargılandı. İsa'nın ölümü kurtarış hizmetini tamamlamak amacıyla, yargılanışı ise ölümünün anlamını aydınlatmak amacıyla gerçekleşti.

63-65. ayetler: Alay edilecek kadar acı bir durumda olan insanlık, kendi yerine İsa'yla alay etti. Hiçbir suçu olmadığı halde insanlar O'nu alay konusu yapıp dövdüler. Tüm bunlar daha önce peygamberlerin bildirdikleri sözlerin gerçekleşmesi içindi; ama öylesine ruhsal körlük içindeydiler ki, sürekli okudukları Tanrı sözünün gerçekleştiğini kavrayamıyorlardı.

66-68. ayetler: İsa kendisine iman etmeyenlerin (kendisiyle alay edip O'na eziyet edenlerin) sorularını yanıtlamıyor ve susmayı tercih ediyordu. Yüksek Kurul, İsa'nın sahte peygamber olduğuna dair bir kanıt elde etmek amacıyla O'nu sorguladı. İsa onların yüreklerini görebildiği için sorularını yanıtlamadı.

69,70. ayetler: İsa kendisinin Mesih olduğunu dolaysız bir şekilde açıkladı (69). Çünkü Yüksek Kurul'da Mesih olduğunu iddia ettiği için yargılanıyordu. İsa çarmıhta ınsanoğlu olarak elem çekti ve Tanrı'nın Oğlu olarak yüceltildi.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

66, 67. ayetler: Bu kişiler İsa'ya iman edip O'na hizmet etmek yerine, mevkilerini kullanarak O'nu sorguladılar. Bana emanet edilen görevde içtenlikle hizmet ediyor muyum? Yoksa kilisede hizmet etmek yerine, mevki elde ederek kendime hizmet ettirmeye mi çalışıyorum?

Dua: İsa'm, her zaman ölümünün derin anlamını düşünerek yaşayacağım.

 
Mujde.org