Kutsal Sunuların Yenilebilme Kuralları

Levililer 22:1-16

Kutsal Sunuların Yenilebilme Kuralları


Bugünkü ayetlerde, kutsal sunuları yiyebilecek kişinin ne gibi özelliklere sahip olması gerektiği anlatılmaktadır. 1-9. ayetlerde, kutsal sunuları yiyebilmek için kâhinlerin yerine getirmesi gereken kurallara (1-9. ayetler), 10-16. ayet-lerde ise kâhinin akrabasının yerine getirmesi gereken kurallara değinilmektedir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

2, 3. ayetler: Harun ve oğulları Tanrı’ya sunulan kutsal sunulardan uzak duracaklar, bunun aksini yaparlarsa Rab’bin adını lekelemiş sayılacaklardı. Bütün evren Tanrı’ya aittir. Bu yüzden, yeryüzündeki her şeyi Tanrı’nın amacı doğrultusunda kullanmalıyım.

16. ayet: Kutsal sunuyu bilmeden yiyen kişi cezalandırılmalıydı. Rab’bin sunusunu yeme hakkı, O’na inananlara verildi. Pavlus, “Kim uygun olmayan biçimde ekmeği yer ve Rab’bin kasesinden içerse, Rab’bin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur” dedi (1Ko.11:27). Korintli imanlılardan birçoğu Rab’bin Sofrası’na bilmeden katıldıkları için hastalanıp ölür (1Ko. 11:30). Rab’bin Sofrası’na, benim için bedenini ve kanını veren İsa’nın lütfunu bilerek mi katılıyorum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

4-9. ayetler: Kirlenen kişinin temiz sayılıncaya kadar kutsal sunulardan yemesi yasaktı. Kirli sayılan şeylere dokunan kişi kirli sayılıyordu. Bu yüzden kâhinin kirli bir şey yiyerek kendisini kirletmemesi gerekiyordu. Temiz olan yaşam ekmeğini yiyen kişi bir yandan da açgözlülük yapıyorsa, Rab’be güvenmiyor demektir. Bugünlerde Tanrı’nın bana verdikleriyle yetinmeyip açgözlülük yaptım mı? Sadece temiz sayılan kişiye Rab’bin sunusunu yeme hakkı verilir. Günahından tövbe edip İsa’ya iman eden kişi de Mesih’in lütfuna kavuşur. Gerçekten tövbe edip paklandım mı?

10-13. ayetler: Kâhinin ailesi ve köleleri kutsal sunuyu yiyebilirlerdi, ama kâhinin ailesi dışındakilerin yemesi yasaktı. Aynı şekilde, sonsuz yaşama da yalnızca İsa Mesih’in ailesinden olanlar kavuşabilecektir.

Dua: Rab, bana yaşam ekmeği verdiğin için şükrediyorum.

 
Mujde.org