Kâhinin Paklığı

Levililer 21:10-24

Kâhinin Paklığı


Kâhinin bedensel kutsallığı da önemlidir; kusursuz bir bedeni olması gerekir. Halkın temsilcisi olan başkâhin için ise daha da sıkı kurallar uygulanmaktadır.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

10-12. ayetler: Kâhinler kendi ailelerinden ölenlere yaklaşabilirlerdi (21:2-3), ama başkâhin için bu bile yasaktı. Başkâhin, halkın günahının bağışlanması ve kurtuluşu için tüm yüreğiyle Rab’be hizmet etmeliydi. Görev sorumluluğu ailesiyle ilgili sorumluluğundan daha üstün olduğu için, tamamen sadık kalarak adanması gerekiyordu. Eğer başkâhin sıradan işlerle ilgilenir ve özellikle de kirli bir şeye yaklaşırsa Tanrı’nın tapınağını kirleten bir günah işlemiş ve Tanrı’ya adanmayı görmezden gelmiş olurdu.

13-15. ayetler: Başkâhin, kutsal bir aile oluşturma sorumluluğunu da taşırdı. Bu nedenle, bakire bir kızla evlenmeliydi. Çünkü halkın sorumluluğundan daha büyük bir sorumluluk taşıyordu. Kâhinlik görevi emanet edilen bir imanlı olarak kutsal aileyi sürdürmek için gayret gösteriyor muyum? Çocuklarımızın ahlâksızlığı olağan gören bir kültürden etkilenmelerine izin vermemeliyiz. Tanrı’nın işine öncelik vererek tüm yüreğimle O’na hizmet ediyor muyum?

16-24. ayetler: Harun’un soyundan gelen kâhinin bedensel olarak kusurlu olması, kâhinlik görevini yerine getiremeyeceği anlamını taşıyordu. Bu kural, Tanrı’nın özürlüleri aşağıladığı anlamına gelmez. Bu, kâhinin adamışlığını, sadakatini ve sunuların doğru bir şekilde sunulması gerektiğini vurgulamaktır. Kâhin doğru olmazsa, diğerlerinin de doğru olmasına yardım edemez. Müjde’nin kâhinleri olan imanlılar da, Rab’bin işini yerine getirmek için pak olmayan işlerden vazgeçmelidirler. Değiştirmem gereken alışkanlıklarım var mı?

Dua: Rab, beni ve ailemi güçlendir ki, pak kalarak kâhinlik görevlerimizi sadakatle sürdürebilelim.

 
Mujde.org