Tanrının Adını Lekelemeyeceksiniz

Levililer 21:1-9

Tanrı’nın Adını Lekelemeyeceksiniz


21. bölümde, kâhinlerin uyması gereken kurallara yer verilmektedir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

8. ayet: Rabbimiz kutsal Olan ve kendi halkını kutsal kılandır. Tanrı Mısır’da köle olan halkını hem oradan kurtardı, hem de kutsal bir yaşam sürmelerini istedi. İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşumu gerçekleştiren Tanrı’nın, beni Kutsal Ruh’un gücüyle günden güne kutsallaştıracağına inanıp bu kutsallığı arzuluyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-4. ayetler: Kâhin, halkın önderi olduğu için ailesi dışında birinin cesediyle kendisini kirletmemeliydi. Aynı şekilde bizler de, düşünce ve davranışlarımızı kirleten şeyleri hayatımıza sokmamalıyız. Bizi kirletebilecek şeylerden ayrılma konusunda göstereceğimiz kararlılık, imanlı için doğru bir davranıştır.

5, 6. ayetler: Yas tutulduğunu belli etmek için saçları tıraş etmek, sakalların ucunu kesmek ve bedeni yaralamak, putperestlere ait geleneklerdir. Kâhinler, Tanrı için ayrılmış kişiler oldukları için, bunları uyguladıkları takdirde Tanrı’yı küçük düşürmüş olurlar. Dünyanın gidişine uymamak için dikkat etmeliyiz. Ruhsal bir önder bu dünyanın peşinden giderse, diğer kardeşler daha kolay ayartılarak kutsallıklarını kaybeder ve Tanrı’nın adını küçük düşürürler. Kiliseye, dünyanın yozlaşan geleneklerinin ve kültürünün girmemesi ve kilisenin dünyaya benzememesi için dikkatli olmalıyız.

7, 9. ayetler: Kâhin evlilik konusunda ve aile yaşamında da paklığını sürdürmelidir. Kirli sayılan ve doğru olmayan kadınlarla evlenmemelidir. Çünkü onlar kâhinin kutsallığını bozarlar. Kâhinler çocuklarının da kutsal bir yaşam sürmeleri için onlarla ilgilenmelidirler. Tüm bunlar, Müjde’nin kâhinleri olan bizler için de geçerlidir. ımanlı, sadık bir imanlıyla evlenip imanlı bir aile oluşturmalıdır.

Dua: Tanrım, bedenimin açgözlülüğünü her gün çarmıha gerip Kutsal Ruh’un yönlendirişinde yaşamak istiyorum.

 
Mujde.org