Temiz Olanlar Kirli Olanlardan Ayırt Edilmeli

Levililer 20:17-27

Temiz Olanlar Kirli Olanlardan Ayırt Edilmeli


Tanrı’nın halkı, yiyip içmelerinden günlük yaşayışlarına kadar her türlü davranışlarında O’nun halkına yaraşır bir davranış sergileyip sergilemediklerini kontrol etmelidirler.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

24, 26. ayetler: Tanrı, ısrail’i öteki uluslardan ayrı tutar. Çünkü Rab onları Kendisine ait değerli bir halk yapmak istemektedir. Rab, ısrailliler’i Mısır’dan çıkardığından bu yana hep sıkı bir koruma altında tutarak, Kendisine ait olduklarını herkese gösterdi. Rab’be ait olan halkın alacağı bereket ise, bal ve süt akan ülkeyi kendilerine mülk olarak almaktır. Rab’be ait biri olarak, her gün O’nun yönlendirişini ve korumasını yaşıyor muyum? Rab, Kendi halkının öteki uluslardan ayrı yaşamasını ister. Ben de Rab’bin halkından biri olarak, O’na ait olmayanlardan ayrı yaşayabiliyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

17-23. ayetler: Yakın akrabalar arasındaki cinsel ilişki, Tanrı’nın halkı tarafından reddedilmesi gereken öteki uluslara ait bir davranıştır. Rab’bin, ısrail’i öteki uluslardan ayırarak kendi halkı yapma amacı, onları kutsal ulus ve Kral’ın halkı yaparak bütün dünyayı kurtarmaktır. Eğer Kendi halkı O’nun istediği gibi bir hayat değil, Kenan ülkesinin törelerine göre bir hayat yaşarsa, Rab onları iğrenç bularak kutsal halkının arasından atacaktı. Onların asla çocukları olmayacaktı. Ben de bu çağdaki törelere sıcak yaklaşıyor muyum?

27. ayet: Cincilik yapan ya da ruh çağıranlar, ısrail’in Tanrısı’ndan ve O’nun sözünden uzaklaştılar. Kişisel çıkarlarımız için Rabbimiz’i terk eder ve yalancı ilahlara taparsak, bizi kurtaran ve kendi halkı yapacak kadar değer veren Rab’be hakaret etmiş oluruz. Tanrı’nın yönlendirişini önemsemeden, sorunlarımı başka ilahlara danışarak çözmeye çalışıyor muyum?

Dua: Rabbim, sana ait olduğumu açıkça gösteren kutsal halkının arasında yer almak istiyorum.

 
Mujde.org