ıdama Mahkum Olmak

Levililer 20:1-16

ıdama Mahkum Olmak


Bugünkü metinde, ‘Kesinlikle öldürülecektir’ ifadesinin ayetlerde birkaç kez tekrarlandığı görülüyor. Yabacı ulusların geçmiş dönemlerdeki yasa kitaplarında, servetle ilgili işlenen günahlara uygulanan birçok ceza örneğine rastlanmaktadır. Ama Tanrı Kendi yasasında yalnızca puta tapınma ve aile düzeninin yıkacak cinsel ahlâksızlık için ölüm cezasını buyurur.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-5. ayetler: Tanrı, Molek’e hizmet edenleri  halkının arasından atacaktı. Molek’e tapınanlar, ilahlarının öfkesini dindirmek için kendi çocuklarını kurban sunmakla günah işlediler. Tanrı Kendi halkına bunlardan etkilenmemelerini buyurdu. ımanımı bahane ederek çocuklarımdan güçlerinin yetmeyeceği isteklerde bulunuyor muyum? Tanrımız bu sahte ilahlara benzemez. O, günahlarımızın affı için kendi Oğlu İsa Mesih’i ölüme teslim etti. Tanrı’yı nasıl tanıyorum?

6. ayet: Tanrı, cincileri ve ruh çağıranlara danışanları halkının arasından atacaktı. Rab’bin sözünü her gün derin düşünerek O’nun yönlendirişine itaat edenler bunların peşinden gidemez. Ama Rab’bin sözünden uzaklaşıp O’nunla olan ilişkilerini önemsemeyenler, cinlerin yönetimindeki batıl inançlarla çok kolay ayartılabilirler. Geleceği merak etmek yerine, Tanrı’nın sözünü derin düşünüp O’nun yönlendirişini izleyelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

9. ayet: Anne babaya lanet edilmesi sadece küfür olarak algılanmamalı, bu olayda cinlerin de rolü olduğu bilinmelidir. Çocuklarımın iman yaşamları ne durumda?

10-16. ayetler: Tanrı’nın tasarısı olan doğanın düzenini mahveden cinsel ahlâksızlığın kökü kurutulmalıdır. Cinsellik, karı kocayı birbirine yaklaş-tıran ve asla kötü olmayan bir olgudur. Ama bu ilişki birçok kişiyle ya-şanmaya başlar ve Rab’bin buyruklarının dışına çıkılırsa evlilik kurumu temelden sarsılır.

Dua: Tanrım, ailemi puta tapınmaktan ve cinsel ahlâksızlıktan koru!

 
Mujde.org