Diğer Uluslardan Ayrılan Farklı Bir Yaşam

Levililer 19:19-37

Diğer Uluslardan Ayrılan Farklı Bir Yaşam


ısrail, Tanrı’nın halkı olarak ayrılmıştı. Bu nedenle de Yasa’yı yerine getirerek diğer uluslardan farklı bir yaşam sürdürmek zorundaydılar.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

36, 37. ayetler: Tanrı ısrail’i Mısır’dan kurtarıp Kendi halkı olarak kabul edendir. Bu nedenle ısrail halkı, Efendisi olan Tanrı’nın kurallarını ve ilkelerini yerine getirerek kutsal olmalı, Tanrı’ya ayrılmalıdır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

19. ayet: Farklı cinsten iki hayvanı çiftleştirmek, tarlaya iki çeşit tohum ekmek ya da iki tür iplikle dokunmuş giysi giymek, Tanrı’nın yarattığı türleri hor görüp tabiatın düzenini bozmaktır. Tanrı bütün yaratıklarının başlangıçtaki saflığını korumasını ister. Tanrı için ayrılan biri gibi yaşıyor mu-yum?

20-22. ayetler: O dönemlerde diğer ulusların yasalarına göre, bir kişi nişanlı, azat edilmemiş veya bedeli ödenmemiş bir cariyeyle cinsel ilişkiye girdiğinde günah işlemiş sayılmıyordu. Ama Kutsal Tanrı’nın önünde bu, ısrail için günahtı ve günah sunusu sunulmasını gerektirirdi. ınsanların işledikleri iğrenç günahlardan etkileniyor muyum?

23-25. ayetler: Kirden arınmak için zaman gerekir. Bu yüzden, kutsallığı arzu etmeyenler kiliseye hizmetkâr olarak atanmamalıdır.

26, 31. ayetler: Cinlere yönelmek, yaşam ve ölümün cinlere bağlı olduğunu kabullenmek anlamındadır. Ne kadar merak edersek edelim, kötülüğe danışmamalıyız.

27, 28. ayetler: Kenanlılar cenaze törenlerinde, ölüler kendilerini fark etmesin diye saçlarını daire şeklinde kestirip yüzlerine dövme yaptırırlardı. Tanrı’nın halkının onların düşüncelerine ve geleneklerine uymaması gerekiyordu. Cenaze törenlerinde inancımın dışındaki kültürlere ve geleneklere uyuyor muyum?

Dua: Tanrım, dünyasal olayların düşüncelerimi etkilememesi için senin sözünle yüreğimi doldurmak istiyorum.

 
Mujde.org