Komşunu Sev

Levililer 19:1-18

Komşunu Sev


Kutsallık, komşu sevgisiyle gösterilmelidir. Tanrı’yla doğru ilişkide bulunmak da kutsallığın gereklerindendir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Tanrı, kendisini ısrailliler’e “Yehova” olarak tanıttı. O, ısrail halkını Mısır’daki kölelikten kurtarıp Kendi halkı yaptı. Onlara duyduğu derin sevgiyi hatırlatıp komşularını da aynı sevgiyle sevmelerini istedi. Kardeşlerimle ve komşularımla bu sevgiyi paylaşıyor muyum?

5-8. ayetler: Tanrı, esenlik kurbanının Kendisinin hoşnut kalacağı şekilde sunulmasını ister. Esenlik sunusu, halkın da yiyebileceği tek sunu olduğu için bunu saygısızca yiyen, yasayı hafife alarak günah işlemiş olur. Tan-rı’ya sunulan kurbanlar O’nun istediği şekilde sunulmalıdır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

3. ayet: Anne babaya saygı gösterdiğin gibi, Tanrı’ya da saygı göstermelisin.

9-18. ayetler: Komşuyu sevmek, Tanrı’ya duyulan saygının ifadesidir. Başakların ve üzümlerin hepsinin toplanmamasıyla ilgili buyruk, yoksullara yardımcı olunmasını sağlamak içindir. Bu, Tanrı’nın lütfunun ihtiyaç sa-hipleriyle paylaşılmasıdır. Çevremde yardım etmem gereken kimse var mı? Komşumuzla ilgilenmek yerine, yoksulları kandırarak ellerindekini almak, Tanrı’ya yapılmış bir hakarettir. Adil bir kazanç mı sağlıyorum? ışçilerime maaşlarını adilce ödüyor muyum?

Dua: Tanrım, seni sevdiğimi söylerken kardeşlerimle ilgilenmedim. Lütfen beni bağışla!

 
Mujde.org