ınsanı da, Ülkeyi de Kirleten Yaşam Tarzı

Levililer 18:19-30

ınsanı da, Ülkeyi de Kirleten Yaşam Tarzı


Kenan halkı, çarpık cinsel ilişkiler aracılığıyla putlara tapındıkları için topraklarından kovuldu. Aynı durum, ısrail halkı için de geçerlidir. Eğer onlar da böyle bir günaha düşerlerse, başlarına aynı şeyin geleceği bildirilerek bu konuda uyarılırlar.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:


21. ayet: Tanrı, puta tapınmayı iğrenç sayar. O, ısrail halkını Mısır’dan kurtarıp Kendi gelini yaptı. Halkının kocası olan Tanrı, onların Kendisini bırakıp başka ilahlara hizmet etmelerini ruhsal zina olarak değerlendirir. Ammonlular’ın ilahı olan Molek; yüzü teke suretinde, kollarını öne doğru uzatmış bir görünüme sahipti. Açgözlü insanların Molek için kendi çocuklarını diri diri ateşe atmaları, Tanrı’nın  adına yapılan en büyük hakarettir.

24-30. ayetler: Tanrı, kendilerini kirleterek huzurunda türlü iğrençlikler yapanları vaat ettiği topraklardan kovdu. Rab, puta tapan ve cinsel sapkınlıklarda bulunan Kenanlılar’ı, topraklarından kovarak yıkıma uğrattı. ısrail de onlara uyarak kendisini kirletirse aynı sonucu yaşayacaktı. Tanrı kutsal ve doğru olduğu için günahı görmezden gelemez. Beni kirletebilecek dünyasal bir yaşam mı sürüyorum? Ailemi ve kilisemi kirletebilecek şeyler nelerdir?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

19, 20, 22, 23. ayetler: Cinsel sapkınlıklarla kendilerini kirletenler Tanrı’nın gözünde iğrenç bir konuma düşerler. Tanrı cinsel sapkınlıkların hüküm sürdüğü Sodom ve Gomara’yı ateşli kükürt yağdırarak yargıladı. Eşcinselliğe olumlu bakan ve destek veren ayartılara karşı dikkatli olmalıyız. Hayvanlarla ilişkide bulunmak, hayvan düzeyine inmektir. Bu, insanı Kendi suretinde yaratan Tanrı’ya hakarettir. Tanrı’nın normal olmayan cinsel ilişkiden tiksinip yasaklamasının nedeni, aile düzenini korumaktır. Cinsel sapkınlıkları benimseyen ve kabul eden çocuklarımız var mı? Onları görmezden geliyor muyuz?

Dua: Rab, beni ve ailemi cinsel ayartılardan koru!

 
Mujde.org