Yabancıların Yaşamlarına Uymayacaksın

Levililer 18:1-18

Yabancıların Yaşamlarına Uymayacaksın


ısrail halkı geçmişte Mısır’da yaşadı. Ama gelecekte yaşayacakları yer Kenan ülkesiydi. Tanrı ısrail’i uzun zaman aralarında yaşadıkları Mısırlılar’ın ve daha sonra birlikte yaşayacakları Kenanlılar’ın yaşam tarzına uymamaları, özellikle de cinsel ahlâksızlıklarından etkilenmemeleri için uyardı.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

2-5. ayetler: Tanrı, Mısır’dan çıkardığı ısrailliler’in Efendisi’dir. Rab, Mısır’da köle olarak yaşayan ısrail’i kurtarıp kendi halkı yaptı. Böylece ısrail, Tanrı’nın kutsal halkı oldu. Tanrı’ya ait olan ısrail, artık ne Mısır’a ne de Kenan’a aitti. Yaşamlarının Efendisi değiştiği için, Mısırlılar veya Kenanlılar gibi değil, Tanrı’ya layık bir yaşam sürdürmeliydiler. Günümüzde imanlılar lütufla Tanrı’nın halkı olmuşlardır. Bu nedenle, şeytan’a kölelik etmeden ve dünyanın gidişine uymadan yaşamalıyız. Gerçek efendim kim? Tanrı’ya ait olduğumu nasıl gösteriyorum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?


6-18. ayetler: Tanrı’nın halkı cinsel günah işlememelidir. Hem Mısırlılar hem de Kenanlılar ahlâksal çöküntü içindeydiler. Cinsel ilişki, karı kocanın beraberliği için Tanrı’nın verdiği armağandır. Ama eşler başka biriyle cinsel ilişkide bulunursa bu ilişki armağan değil, aileyi yıkan bir unsur olur. Özellikle akrabalarla cinsel ilişkinin yasaklanması, Tanrı’nın kurduğu toplum düzeninin korunmasına yöneliktir. Özgürlük uğruna çarpıtılan cin-selliği kabul ederek aile yaşamımı tehlikeye attım mı?

Dua: Tanrım, dünyadaki ayartılardan kaçarak senin yolunda yaşamak istiyorum.

 
Mujde.org