Petrus İsa'yı ınkâr Ediyor!

Luka 22:54-62

54 İsa'yı tutukladılar, alıp başkâhinin evine götürdüler. Petrus onları uzaktan izliyordu.

55 Avlunun ortasında ateş yakıp çevresinde oturduklarında Petrus da gelip onlarla birlikte oturdu.

56 Bir hizmetçi kız ateşin ışığında oturan Petrus'u gördü. Onu dikkatle süzerek, «Bu da O'nunla birlikteydi» dedi.

57 Ama Petrus, «Kadın, ben O'nu tanımıyorum» diye inkâr etti.

58 Biraz sonra onu gören başka biri, «Sen de onlardansın» dedi.
Petrus, «Be adam, onlardan değilim» dedi.

59 Yaklaşık bir saat sonra yine bir başkası ısrarla, «Gerçekten bu da O'nunla birlikteydi» dedi. «Çünkü Celilelidir.»

60 Petrus, «Sen ne diyorsun be adam, anlamıyorum!» dedi. Tam o anda, Petrus daha konuşurken horoz öttü.

61>62 Rab arkasına dönüp Petrus'a baktı. O zaman Petrus, Rab'bin kendisine, «Bu gece horoz ötmeden sen beni üç kez inkâr edeceksin» dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı.

Petrus İsa'yı ınkâr Ediyor!

Petrus'un İsa'yı tanıdığını üç kez inkâr etmesi, ıncil'in ilk dört kitabının hepsinde yer alır. Luka bu olayı Yüksek Kururun önündeki yargılama olayından önce anlatıyor. Böylece Petrus'un inkârını, İsa'nın yargılanışının başlangıcı gibi gösteriyor, İsa'nın ve Petrus'un görünüşlerindeki zıtlığa dikkat edelim!

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

61,62. ayetler: İsa söylediği sözü kendi hâkimiyetiyle gerçekleştirendir. İsa tutuklanmış olarak, başkâhinin bahçesindedir, ama egemenliği hâlâ elindedir. Petrus'a söylediği, "Horoz ötmeden beni tanıdığını üç kez inkâr edeceksin" sözü eksiksiz gerçekleşmişti. Rabbimiz'in söyledikleri mutlaka gerçekleşen, tanrİsal yetkiye sahip sözlerdir. O'nun sözlerinin gerçekleşeceğine güvenerek yaşıyor muyum? İsa Kendisini inkâr eden Petrus'a sevgi dolu ve bağışlayıcı gözlerle baktı. Rabbimiz zayıflıklarımızı çok iyi bilir. ımanda sarsılıp düştüğümüzde, sevgi dolu eliyle bizi tutar; ımanda kalabilmemizin de Tanr'nın lütfundan kaynaklandığını unutmayalım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

57-60. ayetler: Bu ayetlerde Rab'bi tanıdığını inkâr eden Petrus'un yüz kızartıcı tavrına şahit oluyoruz. Petrus tehlikede olduğu için yalan söylemiyordu. Son yemekte İsa'yla beraber zindana, hatta ölüme bile gideceğini söylemişti. Buradan öğreniyoruz ki, ne kadar kararlı olursak olalım, dua etmediğimizde boşuna gayret etmiş oluruz. Ben de kendi gücüme güvenerek hareket ediyor muyum?

61,62. ayetler: Petrus İsa'nın sözlerinin gerçekleştiğini gördüğünde hemen ağlayarak tövbe etti. Ben de sessiz zaman sırasında Tanrı'nın sözünü duyduğumda hemen tövbe etmeliyim. Sözü sürekli dinleyip uygulamazsam, benim de bu tür başarısızlığa düşmem kaçınılmazdır.

Dua: Rabbim, beni sonuna kadar kendinde tutacağına güveniyor ve şükrediyorum

 
Mujde.org