Buluşma Çadırının Giriş Bölümü

Levililer 17:1-16

Buluşma Çadırı’nın Giriş Bölümü


Levililer Kitabı, sunu yasası (1-16. bölüm) ve temizlenme yasası (17-27. bölüm) olarak iki bölüme ayrılabilir. Temizlenme yasası; kutsal olan Tanrı hal-kının, yaşamının her yönünde kutsal olması gerektiğini açıklar. ısrail halkının sunularının putperestlerin sunularından en önemli farkı, sadece Tanrı’ya sunulmalarıydı.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-6, 8, 9. ayetler: Tanrı, ısrail halkından her zaman Buluşma Çadırı’nın önünde ve yalnızca kendisine kurban sunulmasını isteyendir. Bu yasayla, Tanrı’nın tapınağı olmayan yerlerde kurban sunan putperestlerin törenlerinin aldatıcılığına kapılmadan, halkının yalnızca Kendisine kurban sunması gerektiğini belirtmektedir. Tanrı, O’nun halkı olarak iman birliği içinde birleşmemizi ister. O, sunumuzu kabul edecek tek Tanrımız’dır. O’na giden yol ise sadece İsa’dır. Diğer inanç sistemlerinin ve Mesih karşıtının yanlış öğretişlerine kapıldım mı?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

7. ayet: “Teke”, Mısırlılar’ın taptığı ve cinsel gücü simgeleyen bir ilahtı. ısrail halkı da Mısır’dayken bu tekeye tapınmıştı. Açgözlülüğümüz yüzünden Tanrı’dan başka bir şeye tapındıysak, bunu putlaştırmışız demektir. şu sıralarda Rab’den daha çok sevdiğim bir şey var mı? Açgözlülüğümü yok etmek için imanlı bir yaşam sürdürüyor muyum?

10-14. ayetler: Tanrı, kanı değerli kılmamızı ister. ınsanın da hayvanın da canı Tanrı’ya aittir. O, yarattıklarının canını değerli sayar. Kan, canı simgeler. Ayrıca, ısrail’in iman yaşamında günahlarının bağışlanması için gerekli olan kutsal bir sıvıydı. Yeni Antlaşma’da sözü edilen kan, İsa Mesih’in bizim için kendi canını vermesini ifade eder. İsa’nın kanı, O’na iman eden tüm günahkârları aklar. Beni kurtarmak için kendi kanını döken İsa’yı değer vererek yüceltiyor muyum?

Dua: Rab, yalnızca sana hizmet ederek imanda ilerlemek istiyorum.

 
Mujde.org