Tanrının Dinbilginlerine Uyarısı

Mezmur 50:1-15

Tanrı’nın Dinbilginlerine Uyarısı


Asaf, Davut ve Süleyman’ın tapınmayı yönetmesi için atadığı bir ezgiciydi; ayrıca onun soyundan gelenler de tapınakta ezgi söylerlerdi.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1. ayet: Güçlü olan Tanrı, Rabbimiz’dir. Bu isimleri derin düşünerek, Tanrı’yı yüreğimizde canlanan ezgilerle övelim.

1-7. ayetler: Bu ayetlerdeki sözleri zihnimizde canlandıralım. O’nun mutlak adaleti ve sevgisi yüreğimize dokunuyor mu? Tanrı bizleri sevmesine rağmen, sonsuza dek sessiz kalamaz. O, hatalarımızı yargılamadan bize öğüt verir ve doğru yola girmemiz için seslenir. Bugün, kendi sözleriyle tanıklık ederek, “Senin Tanrın” diye seslenen Tanrı’nın o gür sesini duyuyor muyuz?

9-13. ayetler: Sahip olduğumuz her şey Tanrı’ya aittir. Tanrımız, yüreklerimizden kaynaklanmayan sadakatten tiksinir.

15. ayet: Tanrı, kendisine güvenenler tarafından yüceltilmeye layık işler yapandır. Bugüne kadar bizler için yaptığı işler arasında bu ifadeye uygun olanı var mı? Tanrı’yı yüceltelim ve O’na daha çok güvenelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

9-13. ayetler: Tapınma sırasındaki tutumlarımı Tanrı’nın nasıl değerlendirdiğini düşünüyorum. Değiştirmem gereken bir tutumum var mı?

14-15. ayetler: Tanrı’yla her zaman samimi bir ilişki içinde miyim? Yaşayışımla ona itaat ediyor muyum? Tanrı’ya şükredip güveniyor muyum? (Romalılar 12:1, 1.Korintliler 10:31, 14:31). Bugün O’na sevgimi nasıl sunacağım?

Dua: Yüce Rabbim, senin sözünü sadakatle dinleyebileceğim ve sana her gün şükredebileceğim bir hayat sürmemi sağla.

 
Mujde.org