Kendi Varlıklarına Güvenerek Böbürlenenler

Mezmur 49:1-12

Kendi Varlıklarına Güvenerek Böbürlenenler


Tanrı’yı övmekten çok insanlara ders vermek için yazılmış olan bu mezmurda, Süleyman’ın Özdeyişleri’ndeki öğütlerde kullanılan ifadelere benzer ifadeler yer alır. şair, gerçeğe kulak vermeleri için insanlara öğüt verir (1-4. ayetler). Servetleriyle övünen kişiler, şöhrete ve servete güvenmenin ne kadar boş ve geçici olduğu konusunda uyarılmaktadırlar (3-12. ayetler).


Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-4. ayetler: Bu ayetlerde geçen “bilgelik”, “özdeyiş” ve “bilmece” gibi Tanrı sözleri, insanlara öğüt verir (2.Timoteos 3:16). Bugün dinlemem ve her zaman kulak vermem gereken bir öğüt var mı? Dinlediğim öğütleri kişisel çıkarlarım için ya da çevremdeki insanların tepkileri nedeniyle mi uyguluyorum? Hiç kimse Tanrı’nın sözlerine kulak vermeden yaşayamaz.

5-9. ayetler: Pek çok kişi, kendi gücüne ve servetine güvenerek Tanrı’nın önünde kibirlenir. Ama para, sonsuz yaşama hiçbir katkıda bulunmaz (7. ayet). Servetimin beni kurtaracağını mı düşünüyorum? Kurtuluş, sadece Tanrı’ya imanla, O’nun sözünü dinlemekle ve bu sözleri imanla uygulamakla olur (2.Timoteos 3:15).

10-12. ayetler: Ölümden ne bilgeler, ne de aptallar kaçabilir (10. ayet). 11. ayet, topraklarının sonsuza kadar kendi soyundan kişilerde kalacağına inanan insanların düşüncelerini gösteriyor. Ama yazar hemen ardından, insanın geçici olduğunu ve ölüp giden hayvanlara benzediğini söylüyor.

Dua: Rab, kiliselerini, imanlı kardeşlerimi ve beni dünyanın peşinde gitti
 
Mujde.org