Bütün Ulusların Kralı Olan Tanrı

Mezmur 47:1-9

Bütün Ulusların Kralı Olan Tanrı


Tanrı’nın Egemenliği’ni ve krallığını öven bu şiir, aynı zamanda İsa Mesih’in egemenliğinin ön bildirimidir. Tanrı hakkında derin düşünelim.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

2, 4. ayetler: Tanrı, Kral’dır. Kendisinin “Kral” olduğunu söylememizi sağlayandır. Tanrı’nın halkı olan bizler de, O’nunla birlikte yüceltileceğiz. Bizlere böyle mükemmel bir ayrıcalık sağlayan Tanrı’ya şükretmeliyiz.

9. ayet: Tüm evren Tanrı’nın yetkisi altındadır. Dönem dönem değişen dünya önderlerini yönlendiren de O’dur.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

2, 7, 8. ayetler: Tanrı’yı Kralım olarak kabul ediyor muyum? O’nu Kralım olarak kabul ettiğim halde hâlâ O’nun beni yönlendirmesine tam olarak izin vermiyorsam, bağışlama dilemeliyim. O’nu Kral olarak kabul etmek iste-diğim halde, çözülmeyen sorunlarımdan dolayı ikilem içinde miyim? Eğer böyle bir durumdaysam bunu açıkça ifade ederek O’ndan yardım is-temeliyim. Bugün O’nu Kralım olarak kabul ediyorum. Bundan sonra daima O’nun Egemenliği’ne yaraşır bir şekilde yaşamak istiyorum.

6-7. ayetler: Rab’be ezgiler sunmalıyız. Bu ezgiler yürekten gelmelidir. Bütün övgüleri Tanrı’ya sunmalıyız. Tanrı’yı neden övüyoruz? Bugünkü ayetlerde tanıtılan Tanrı’ya övgüler sunalım.

Dua: Rabbim, ülkemdeki ve bütün dünyadaki önderlerin sana saygı duymaları için onların yüreğine dokun.

 
Mujde.org