Rab Bizimledir

Mezmur 46:1-11

Rab Bizimledir


Kral Hizkiya, Asur kuşatmasından Rab’bin meleği aracılığıyla kurtulur. Askerlerinin bu ani ölümü karşısında Sanherib geri çekilir. Bu olay karşısında Korahoğulları, Tanrı’ya güvenlerini ve şükranlarını dile getiren bu mezmuru yazarlar (Yeşaya 37:33-37).


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1, 7, 11. ayetler: Bizimle birlikte olan Tanrı, gerçek kalemizdir. Bütün evrenin sahibi olan Tanrı’nın koruması altındayız. Bu gerçekten yola çıkarak O’nun bize karşı ilgisini ve sevgisini her zaman hissederek yaşıyor muyuz? O, karşılaşabileceğimiz sıkıntılarda bizimle birlikte olur ve yardım eder (1Ko.10:13).

5. ayet: Tanrı’nın ev halkı olduğumuz için esenlikte yaşıyoruz. Kötülükleri algılayamadığımız zamanlarda da bize yardım eden ve bizi koruyan Tanrı’ya şükredelim.

8-10. ayetler: Tanrı, dünyadaki tüm olayları kendi gücüyle yönetir. Tanrı’nın Egemenliği geldiğinde, tüm savaşlar sona erecek ve gerçek esenliği yaşayacağız. O gün için hâlâ çalışmakta olan Tanrı’ya övgüler sunalım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

2, 3, 5, 6. ayetler: Doğadaki değişimlerde Tanrı’nın gücünü görebiliyor muyum? Bu ayetlerde ifade edildiği gibi, açıklamayı arzuladığım bir olay yaşadım mı? Bu tür olaylar karşısındaki tepkim ne oluyor? Korku duyuyor muyum? Korkularımı Rab’be teslim etmeliyim (2Ti.1:7).

4. ayet: Kurtarışın sahibi olan Tanrı’nın, lütfu sayesinde verdiği bereketle sevinerek yaşıyor muyum? (Yu.14:27-29).

10. ayet: Tanrı’dan önce harekete geçmek gibi doğru olmayan bir alışkanlığım var mı? O’nun gücünün açıklanması için geri adım atmam gereken bir olay var mı?

Dua: Sığınağım ve gücüm olan yüce Tanrım, seni yüceltmek ve övmek istiyorum. Beni koruduğun için sana şükrediyorum.

 
Mujde.org