ısrailin Kurtuluşu ve Zaferi

Ovadya 1:10-21

ısrail’in Kurtuluşu ve Zaferi


Edom ısrail’in kardeşiydi ve bu nedenle ona yardım etmesi gerekiyordu. Ama Edom çölde ısrail’e ihanet etti ve Tanrı’nın halkı olan ısrail’in mahvolmasına sevindi.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

10-14. ayetler: Tanrı, halkına kötülük edenleri cezalandırandır. Edom, Tanrı’yı seven Yakup soyundan nefret etti ve onların çektiği acılara yüz çevirdi. Yakup soyunun acı çekmesine sevinerek onları düşmanlarına teslim etti. Tanrı, Edom’un yaptıklarını hatırlayıp günahlarının hesabını sordu ve onları cezalandırdı. Kötülük yapan kardeşlerimizden dolayı acı çekiyor muyuz? Düşmanımıza hesap sormayı Rab’be bırakmalıyız (Rom.12:19).

13. ayet: Tanrı acı çekmekte olan halkını savunur. ısrail’i hâlâ “halkım” diye çağıran Tanrı’nın sevgisini bugün derin düşünelim.

15. ayet: Tanrı’nın yönetiminin ve doğruluğunun gerçekleşeceği yargı günü yaklaşmaktaydı. Uluslar yargılanırken Edom da onlarla birlikte yargılanacaktı. Rab’bin gelişinin yaklaştığı gerçeği hayatımı nasıl etkiliyor?

17-21. ayetler: Tanrı, Yakup’un düşmanlarını yok edecek ve Yakup’u yenileyip onlara Kendi Egemenliği’ni miras olarak verecekti. O, seçilmiş olanları günah işlediklerinde dağıtarak acı verdi. Ama sonunda kurtararak kendi halkı yaptı.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

10-14. ayetler: Edom’un günahı, kardeşi Yakup yardım istediğinde merhametsizce davranmak ve kardeşini düşmanlara teslim etmekti (Çölde Sayım 20:14-21). Kardeşlerim zor durumdayken onlara yardım elimi uzatmaktan çekiniyor muyum? Hatta onları daha çok durumlara soktuğum olmuyor mu?

17. ayet: Tanrı ulusları cezalandırdığında, “Siyon Dağı” sığınak olacaktır. Siyon Dağı, Tanrı’nın ve İsa Mesih’in bulunduğu kutsal bir yerdir (Mez.74:2, Yşa.28:16). İsa Mesih’e sığınan kişi, Tanrı’nın yargı gününde kurtulacaktır. İsa Mesih’i sığınağım olarak kabul ediyor muyum?

Dua: Rabbim, zor durumdaki kardeşlerimi görmezden gelmemem için bana yardım et!

 
Mujde.org