Edomun Cezalandırılmasıyla ılgili Peygamberlik

Ovadya 1:1-9

Edom’un Cezalandırılmasıyla ılgili Peygamberlik


Bugünkü metinde, Esav’ın soyunun Edom’a yerleştiğini görüyoruz. Tanrı’nın sözünü reddederek yaşadıkları yerlerin güvenli olduğunu düşünüyorlardı. Ama Tanrı onların gururunu cezalandırmaya karar verdi.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1. ayet: Dünyada gerçekleşen bütün olaylar Tanrı’nın kontrolü altındadır. Diğer ulusları yönlendirerek Edom’u savaşa kışkırtmalarını sağlayan da O’dur.

1-4. ayetler: Tanrı Kendi sözünden korkmayan kibirli Edom’u cezalandırdı. O, kibirli olanı mutlaka alçaltır. Edom, Ölü Deniz’in güneyindeki Seir Dağı’na yerleşmişti. Doğudaki Arap çölünün kendilerini koruyacağına inanıyorlardı. Durumlarından endişe duymadıkları için Tanrı’ya güvenmeye de gereksinim duymuyorlardı. Her ne kadar güçlü kalelere sahip olsalar da Tanrı onları cezalandıracaktı. Tanrı kibirli olanın kibrini kırar ve cezalandırır. Tanrı’dan başka neye güveniyoruz? Bulunduğumuz ortamın yeterince güvenli olduğunu düşünerek kibirleniyor muyuz?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

2. ayet: Hor görülerek sıkıntı çektiğimizde, Tanrı’nın bizi neden bu şekilde alçalttığını anlamak için hangi tavırlarımızı değiştirmeliyiz?

5-9. ayetler: Bilgeliğine güvenerek gururlanan Edom, sonunda ihanete uğrayarak tamamen mahvoldu. Edom, coğrafi konumuna, servetine, ulus-lararası ilişkilerine ve askeri gücüne güvendi. Ama sahip oldukları, Tanrı’nın cezalandırması karşısında hiçbir yarar sağlamadı. Tanrı’nın verdiği cezayı engelleyecek hiçbir şey yoktur. şu sıralarda güvendiğim şey nedir? Edom gibi ben de kendi bilgeliğime mi güveniyorum?

Dua: Kibirli olanı alçaltan Tanrım, yalnızca sana güvenmem için bana yardım et!

 
Mujde.org