Tanrı Sayesinde Sevinçten Coşacağım

Habakkuk 3:1-19

Tanrı Sayesinde Sevinçten Coşacağım


“şigyonot”, teriminin müzik makamı ya da duygusal bir şiir biçimi olduğu sanılıyor. Bunun fazla bir önemi yoktur. Önemli olan, bu metnin peygamberin duası ve Tanrı’nın işlerini öven bir ezgi olduğudur (19. ayet). Peygamber Habakkuk, ısrail’in kötülüğü ve Babil’in günahı hakkında Tanrı’nın tasarısını anlayıp O’nu övdü.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

19. ayet: Tanrı benim gücümdür. Günahlarımdan dolayı bazen beni azarlasa da, sonunda kurtuluş yoluna götürür.

3, 4. ayetler: Tanrı, kendi halkını kurtuluşa kavuşturur. Teman ve Paran dağ-larının nerede olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, ısrail halkının Mısır’dan çıkıp Kenan ülkesine gelirken geçtiği Sina Dağı yakınlarında olması muhtemeldir. Peygamber, ısrail’i kurtaracağı için Tanrı’yı övüyor. Tanrı’nın Yahuda’yı geçici olarak cezalandırması, onların sonsuz kurtuluşlarını sağlamak içindi. Acı çekiyor muyuz? Çektiğimiz acılardan bizi kurtaracak olan Tanrı’yı övelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

5-10. ayetler: Peygamber Habakkuk, ısrail halkını kurtarmak için Kızıldeniz’i ikiye ayıran Tanrı’yı yüceltti. ısrail halkını Mısır’dan kurtaran Tanrı’nın, onları Babil’den de kurtaracağına inanıyordu. Bu büyük kurtarış, hafızamızda ısrail’le sınırlı kalmasın.

11-15. ayetler: Peygamber Habakkuk, Tanrı’nın Ayalon Vadisi’nde (Yşu. 10:12-13) güneş ve ayı durdurduğu mucizeyi hatırlayarak O’nu övdü. Bugünlerdeki ruhsal savaşımda Tanrı’nın benimle birlikte olduğuna inanarak O’na güveniyor muyum?

16-18. ayetler: Habakkuk, Tanrı’nın isteğini anladıktan sonra, “her şeye rağmen... Tanrı sayesinde sevinçten coşacağım.” diyerek yüreğini Rab’be açtı. Bu davranışı, “Neden” (1:13, 14) sorusunu sorduğu zamanki davranıştan çok farklıdır.

18. ayet: Tanrı’nın sağladıklarıyla sevinen kişinin bu sevinci geçicidir. Ama Tanrı’yla sevinen kişinin sevinci sonsuzdur. Sevincimin nedeni ne?

Dua: Tanrım, sendeki sevincimi dünyadaki hiçbir şeyle değişmek istemiyorum. Bu sevinci verdiğin için teşekkür ederim.

 
Mujde.org