İsa tutuklanıyor

Luka 22:47-53

İsa tutuklanıyor

47>48 İsa daha konuşurken bir kalabalık çıkageldi. Onikilerden biri, Yahuda adındaki kişi, kalabalığa öncülük ediyordu. İsa'yı öpmek üzere yaklaşınca İsa ona, «Yahuda» dedi, «ınsanoğlu'nu bir öpücükle mi ele veriyorsun?»

49 İsa'nın çevresindekiler olacakları anlayınca, «Rab, kılıçla vuralım mı?» dediler.

50 ıçlerinden biri başkâhinin kölesine vurarak sağ kulağını uçurdu.

51 Ama İsa, «Bırakın, yeter!» dedi, ve kölenin kulağına dokunarak onu iyileştirdi.

52 İsa, üzerine yürüyen başkâhinler, tapınak koruyucularının komutanları ve ihtiyarlara şöyle dedi: «Bir haydudun peşindeymiş gibi, kılıç ve sopalarla mı geldiniz?

53 Her gün tapınakta sizinle birlikteydim, bana el sürmediniz. Ama bu saat sizindir, karanlığın egemen olduğu saattir.»

İsa Tutuklanıyor

22. bölümün başlarında kurulan komplonun, bölümün sonunda gerçekleştiğini görüyoruz. Metinde Yahuda ıskariot'un ihaneti ve İsa'nın tutuklanışı anlatılmaktadır.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

51. ayet: İsa sonuna kadar sabredip sevgisini gösterendir. Endişe verici durumlarla karşılaştığında telaşa kapılmamış, kendisini tutuklamak için gelenleri bile bağışlayıp şifa vermiştir. O, düşmanı sevme ilkesini sözle değil, eylemle gösterendir.

52. ayet: Tanrı'nın isteğine itaat etmekte kararlı olduğu için, tehlike karşısında cesaretle hareket etti. Kendisini tutuklamaya gelen tapınak koruyuculanyla ve başkâhinlerle cesurca konuştu. Ancak Gerçek'te (İsa) kalan kişi, her zaman bu cesareti kendinde bulabilir.

53. ayet: Başkâhinin kölelerinin İsa'yı tuklayabilmelerinin nedeni daha güçlü olmaları değil, İsa'nın Tanrı'nın isteğine itaat etmekte kararlı olmasıydı. Çünkü İsa tapmakta ders verirken O'na dokunamamışlardı. Olayın diğer ilginç yanı ise, İsa'nın şeytan'ın gücüyle cinleri kovduğunu ileri sürerlerken, kendileri şeytan'ın kontrolünde İsa'ya karşı çıkıyorlardı. Olaydaki en önemli noktayı, yani İsa'nın burada insanlarla değil, şeytan'ın kendisiyle savaştığını unutmayalım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

47,48. ayetler: Yahuda, İsa Yeruşalim'e geldiğinde Zeytin Dağı'nda vakit geçirdiğini bildiği için, nerede olduğunu biliyordu. Tanrı hakkındaki bilgilerimi kendi çıkarlarım doğrultusunda kullanarak, O'na ihanet ediyor muyum?

49,50. ayetler: Dua etmeyip uyuyan, Tanrı'nın isteğini anlamayan öğrenciler, anlamını bilmedikleri için kılıç kullandı. Dua etmediğimizde Tanrı'nın isteğini bilemez ve şeytan tarafindan kolayca ayartılırız.

Dua: Rabbim, bu karanlık dünyada tek gerçek olan Sende kalıp cesaretli olmak istiyorum.

 
Mujde.org