Ne Zamana Dek

Habakkuk 1:1-11

Ne Zamana Dek


Yahuda halkı, kuzeydeki ısrail’in Asur tarafından mahvedildiğini gördüğü halde, onların işledikleri suçun aynısını işledi. Durum böyle olunca Habakkuk, Tanrı’nın araya girmesini istedi ve Tanrı da Kildaniler aracılığıyla güney Yahuda’yı cezalandıracağını söyledi. Güney Yahuda gerçekten de ı.Ö. 586 yılında yıkılmıştır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

5. ayet: Tanrı Habakkuk’un duasını yanıtladı. Onun dualarının tümünü duydu. Duaları işiten Tanrı, dua edenin yüreğinin durumunu ve tavrını bilir (Mez. 44:21; Mat.6:8). Duaya cevap alınamıyorsa sorun, dua ederken sadece istekleri söylemek ve yanıt almak için kulak vermemektir.

6-10. ayetler: Rab diğer ulusların işledikleri günahları işleyen ısrail’i yargıladı. ısrail’i yargılamak için kullanılacak olan Babil, zalim ve korkunç bir ulus olduğu için korkunç bir hayvana benzetilir. Günah işlemeye devam ediyorsak, sevgi Tanrısı sözlerini bırakıp adil Tanrı’yı hatırlamalıyız.

11. ayet: O günlerde Babil, eski Orta Asya’ya hükmeden, askeri açıdan güçlü ve o bölgenin ekonomisini kontrol altında tutan bir ülkeydi. Kendi gücünün büyüklüğüne güvenen Babil, güney Yahuda’yı mahvettikten sonra Tanrı tarafından terk edildi (Yşa.47:1). Servetimle ve yetkimle Tanrı’yı yüceltiyor muyum? Yoksa böbürleniyor muyum? Rabbimiz’in kahyaları olduğumuzu unutmamalıyız.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

2. ayet: “Ne zamana dek” ifadesi, Habakkuk’un uzun süredir dua ettiğini göstermektedir. Dualarıma verilen yanıtların geciktiğini düşünerek isteklerimden vazgeçiyor muyum? Gözle görünenden çok, görünmeyen Tanrı’nın varlığına güvenmeliyiz (Mez.11:1).

3, 4. ayetler: Birçok dünyasal kural, Tanrı’nın doğruluğuyla uyuşmaz. Kötülük, şiddet ve zorbalık, kavgalar ve çekişmeler insanların Tanrı’dan ne kadar uzak olduklarını göstermektedir. Dünyada doğruluğun olmayışı Tanrı’nın varolmadığını değil, insanların Tanrı’dan ne kadar uzak olduklarını gösterir.

Dua: Rabbim, senin yargının doğruluğunu düşünerek günahlardan uzak durmak isti-yorum.

 
Mujde.org