Aramızda Yaşayan Tanrı

Sefanya 3:9-20

Aramızda Yaşayan Tanrı


Bugünkü metinde, Rab’bin gününde gerçekleşecek olaylar ve ısrail’in geri kalanlarının yenilenmesi anlatılmaktadır. Babil sürgününden döneceklerle ilgili peygamberlik de bu ayetlerde yer almaktadır. Bu peygamberlik aynı zamanda, İsa Mesih aracılığıyla gerçekleşecek olan ruhsal ısrail’in yenilemesiyle de ilgilidir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

9. ayet: Tanrı kendisine tapınmaları ve hizmet etmeleri için diğer ulusları da paklayacaktır. Bu ayetlerin ışığında Tanrı’nın halkı olduğumuzu açıkça anlayabiliriz (Ef.12-13). Böyle büyük bir lütfa kavuştuğumuz için Rab’be bütün yüreğimizle hizmet ediyor muyuz?

10-13. ayetler: Yargı gününde kendileriyle övünenler değil, yalan söylemeyen, alçakgönüllülükle Tanrı’ya güvenen “geride kalanlar” korunacaktır. Doğru kişiler asla utandırılmayacaktır. Maddi bolluk içinde yaşamadığımız halde, Rab’de bolluk içinde bir yaşam sürdürüyor muyuz? Beni seven Rab’le güzel zaman geçiriyor muyum?

14, 15. ayetler: ısrail’in düşmanlarını yargılayacak olan Tanrı, bizimle birlikte yaşayan ımmanuel’dir. Sevincimizin ve övünmemizin nedeni budur. Yüreğimde coşkun bir sevinç var mı? Benimle birlikte olan Rab’le ilişkim nasıl?

16, 17. ayetler: Rab, imanda kalarak Kendisine saygı gösteren halkı için sevincinden ezgi söyleyecektir. O artık Yeruşalim’deki tapınakta değil, tüm imanlıların içindedir. Bu yüzden zorluklar beni korkutamaz ve asla hayal kırıklığına uğramam. Beni kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok seven Tanrı’nın benimle birlikte olduğunu bir an bile unutmamalıyım.

18-20. ayetler: ısrail’in günahından dolayı sürgüne gönderilenlerden geride kalanlar acı çektiler. Ama Rab’bin gününde kötüler yargılanacak, halkın utancı kaldırılacak ve bütün uluslar arasında yüceltilip onurlandırılacaklardır. Dünyasal övgü ve onurun peşinden giderek, Tanrı’nın vereceği onuru kaybedeceğim bir yaşam sürmemeye dikkat etmeliyim.

Dua: Rabbim, benimle yaşadığın için sevinç dolu bir yaşam sürdüreceğim.

 
Mujde.org