Yeruşalime Gelecek Olan Yargı

Sefanya 3:1-8

Yeruşalim’e Gelecek Olan Yargı


Bugünkü metinde, Yeruşalim’in yargılanma nedeni (1-4. ayetler), Tanrı’nın çağrısına Yahuda’nın inatla karşı koyuşu (5-7. ayetler) ve Tanrı’nın tüm ülkelere olan öfkesi (8. ayet) anlatılmaktadır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

5. ayet: Tanrı haksızları yargılamak için hâla o kentteydi. O, her sabah adaletini gösterdiği halde kötüler bunu anlamazlar. Tanrı, kendi sözüyle günahımı gösterdiğinde, o günahı terk edip Rab’be dönüyor muyum?

7. ayet: Tanrı, yargısını açıkladığı halde insanlar bunu umursamıyordu. Halbuki Tanrı’ya saygı göstererek kendilerine çeki düzen verselerdi, yargıyla karşılaşmayacaklardı. Yeruşalim halkı, güvendikleri ülkelerin cezalandırıldığını gördüğü halde Rab’be dönmedi. Hatta kötülüklerini büyük bir istekle devam ettirerek Tanrı’nın öfkesinin daha da büyümesine yol açtılar.

8. ayet: Tanrı, kendisine sadık kalanlara, “Ulusları cezalandıracağım günü bekleyin” diyor. Rab’bin günü, kötülerin cezalandırılacağı, doğru kişilerin kurtulacağı gündür. Cezalandırılmayı mı, yoksa kurtulmayı mı bekliyorum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1, 2. ayetler: Tanrı’nın varlığını simgeleyen tapınağın bulunduğu Yeruşalim Kenti, ruhsal zina olarak nitelendirilen putperestlikle kirlendi. Bu kent Ya-sa’nın ve tapınmanın merkezi olduğu halde, halk Tanrı’nın buyruğuna kulak vermedi. Tanrı’ya sığınmak yerine yabancı ülkelerin askeri gücüne güvendi. “Gerçek ve tek olan Tanrı’yı” görmek için her gün O’na yaklaşıyor muyum? Rab’bin yanımda kalabileceği kadar temiz bir yaşam sürdürüyor muyum?

3, 4. ayetler: Yeruşalim’in yozlaşmasına neden olanların başında siyasetçiler, toplum ve din bilginleri vardı. Yeruşalim’de, av ararken kükreyen aslanlara benzeyen yöneticiler, yargı kürsüsünü kendi keselerini doldurmak için kullanan yargıçlar, halkın yaptığı haksızlıklara göz yuman peygamberler ve tapınağı kirletip Yasa’yı çiğneyen kâhinler vardı. Vicdanımın sesine göre mi yargılıyorum? Yetkimi kötüye kullanarak istediğimi elde etmeye çalışıyor muyum? Günah işleyenleri utandıracak vaazlar veriyor muyum?

Dua: Rabbim, sana dönmemi sağlayan fırsatı verdiğin için teşekkür ediyorum. Lütfen beni bağışla ve içimde yaşa.

 
Mujde.org