Tanrının Kentleri Yargılayarak Yenilemesi

Sefanya 2:4-15

Tanrı’nın Kentleri Yargılayarak Yenilemesi


Bugünkü ayetlerde, çevre ülkelerin başına gelecek felaketler anlatılmaktadır. Bu ülkeler [Filist (batı), Moav ile Ammon (doğu), Kuş (güney) ve Asur (kuzey)] bütün dünyayı temsil etmektedir. Bu topraklar Yahuda oymağından sağ kalanların eline geçecektir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Tanrı bütün ulusları yöneten ve tarihi kontrol edendir. Kendi doğruluğu ve adaletiyle ulusları cezalandırır, ülkeleri mahveder ve yeniler. Bu yüzden tüm uluslar tarafından övülmesi gerekir. Dünyanın gidişatını yönlendirdiği gibi, kendisine iman edenlerin her birinin yaşantısıyla ilgilenen ve yol gösterendir. Böyle bir Tanrı’ya sahip olduğumuz için de kendimizi her zaman güvende hissediyoruz. Kralımız’a güvenmek istiyor muyuz?

4-7. ayetler: O, doğruluk ve sevgi Tanrısı’dır. O’nun halkına eziyet edenlerin yaşadığı Filist ülkesi bomboş kalacak, yıkılacak ve yok olacaktı. O topraklarda artık insanlar yaşamayacak, bu bölgeler göçmenlerin koyunlarını barındırdığı yer olacaktı. Ama Tanrı, halkının sağ kalanlarını geri getirecek ve o topraklarda yaşatacaktı. Sonunda yok olacak olan kötülerin, geçici rahatlıklarını kıskanmamalıyız. Sağ kalanları yenileyen Tanrı’nın lütfunu arayalım.

8-11. ayetler: Tanrı’nın halkını aşağılayan Moavlı ve Ammonlular’ın sonu, Sodom ve Gomora’ya benzeyecekti. O, kibirlileri korkutacak, yabancı ilahları da yok edecekti. Rab, bütün ülkelerde övülecektir (Malaki 1:11). İsa’ya iman etmemiz nedeniyle karşılaştığımız zorluklar bizi yıldırmamalıdır. Tanrı mutlaka emeklerimizin karşılığını verecektir.

12-15. ayetler: Tanrı Mısır’ın yönetimindeki ülke olan Kuş’u ve “bir ben varım, benden başkası yok” diyerek kibirlenen Asur’u yargılayacaktı. Asur’un sedir ağaçlarından yapılmış sarayları, hayvanların yaşadığı yerler olacaktı; müzik seslerinin duyulduğu pencerelerden kuş sesleri gelecekti. Hiç kimsenin gelmediği yıkılmış virane ve insanların alay ettiği bir yer olacaktı. Tanrı’dan korkmayan ve dünyanın övgüleriyle yaşayanları kıskanmamalıyız. Çocuklarımıza dünyasal değerlere göre yaşamamalarını öğretmeliyiz.

Dua: Rabbim, beni kendi isteğine göre yenile.

 
Mujde.org