Tanrının Yargı ılanı

Sefanya 1:1-13

Tanrı’nın Yargı ılanı


Tanrı yeryüzünü cezalandıracağını açıkladıktan sonra (2, 3. ayetler), Yahuda ve Yeruşalim’i de cezalandıracağını söylüyor (4-6. ayetler). Bu yargının nedeni, putperestlikleri ve Tanrı’ya karşı olan ilgisizlikleridir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

2, 3. ayetler: Tanrı yeryüzündeki bütün canlıları cezalandırdı. Üçüncü ayette bu cezalandırmanın insanla başladığını ve yine insanla bittiğini görüyoruz. Tanrı’nın canlıları cezalandırmasının gerçek nedeni, kötülük yapan insanlardır. Tanrı’nın sevgisini yaşadıkları halde suç işleyen Yahuda ve Yeruşalim halkı, hiç kimsenin kaçamayacağı yargı gününde Rab’bin korkunç yargısıyla karşı-laşacaktır.

4-6. ayetler: Tanrı’ya hizmet etmeleri gereken kâhinler, Baal’ın kâhini oldular. Yaratılmış olan güneş, ay ve yıldızlara tapındılar. Ayrıca Ammonlular’ın putu olan Molek (Milkom) adına ant içtikleri için Tanrı’nın sabrını taşırdılar. O, kendi yolundan dönenleri, O’nu aramayanları ve O’na yönelmeyenleri yok edecektir. Tanrı’yı mı, yoksa putları mı arıyorum?

7. ayet: Rab, cezalandıracaklarını azarlar. Tanrı’nın uyarısını işitemeyecek kadar dünyasal işlerle mi meşgulüm? Yoksa ruhsal olarak derin bir uykuda mıyım?

7-11. ayetler: Putperestlerin geleneklerine uyarak zulmeden önderler (8. ayet), tapınakları zorbalıkla elde ettikleri mallarla dolduranlar (9. ayet) ve dürüst olmayan tüccarlar (10, 11. ayetler) cezalandırılacaklardır. Güvendikleri şeylerin hepsi yok olacak ve cezalandırılırlarken attıkları çığlıklar herkes tarafından duyulacaktır. Alın teri dökerek para kazanmak yerine, kİsa yoldan zengin olmaya çalışıyor muyum? Yolsuzluk yapanlarla dostluk kurmuyor muyum? Yönetime boyun eğerek vergilerimi ödüyor muyum?

12, 13. ayetler: Tanrı, dışarıdan bakıldığında imanlı gibi görünüp aslında her şeyi diri Tanrı’nın yönettiğini inkâr edenleri açığa çıkaracak; “bereket ve lanet”i içiren vaatle alay edenlere bu laneti (Yasa’nın Tekrarı 28:30) yağdırarak, yaşayan Tanrı olduğunu kanıtlayacaktır. Diri sözüyle karanlık yanımı açığa çıkardığında, kulaklarımı O’nun sözüne tıkamamalı, tövbe ederek Rab’be dönmeliyim.

Dua: Kötüleri yargılayan Rabbim, bugünü seni düşünerek geçirmek istiyorum.

 
Mujde.org