Yaşamı Tanrıya Adamak

ıbraniler 13:14-25

Yaşamı Tanrı’ya Adamak


İsa bütün dünya için Tanrı’ya giden tek yol olduğundan, geçmişteki gelenekselleşmiş düşüncelerin yerini Müjde’nin alması gerekir. Yazar, Yeni Antlaşma’ya göre tapınışın ne olduğunu açıkladıktan sonra (15-17. ayetler), kişisel ricalar ve selamlarla mektubunu noktalıyor.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

20-21. ayetler: Tanrı, sunduğu kurbanla bizi günahtan arındırdı. İsa, ölümü yenip bizi mirasçıları yaptı. Mesih aracılığıyla gerçek esenliği getirdi. Gerçek esenlik Tanrı’dan gelir. Tanrı’nın amacı, Mesih’ten aldığımız güçle O’nun isteğini yerine getiren kişiler olmamız ve kendisini hoşnut eden yaşamlar sürdürmemizdir. Mesih’in lüftu sayesinde Tanrı’yı hoşnut etmek için dua ediyor muyuz? Doğru dua budur.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

14. ayet: Gelecekteki sonsuz kenti özleyelim. Tanrı’nın eliyle yapılan sonsuz kenti iman gözleriyle görüp arzulayanlar, şimdiki sıkıntıları aşabilirler.

15-19. ayetler: Gelecekteki kenti umut eden biri gibi yaşıyor muyum? Tanrı’yı daima övmeliyim. Yazar, o dönemlerde zulüm çekmekte olan imanlılara, yaşamlarını Tanrı’ya övgü kurbanları olarak sunmalarını öğütlüyor. Sıkıntı çektiğimde Tanrı’yı övüyor muyum? Diğer insanlara sevgiyle yaklaşmalı, topluluktaki kardeşlerin sorunlarına eğilmeliyiz. Önderlere de itaat etmeli, bizim için harcadıkları emeği unutmamalıyız. Müjdeciler için dua ediyor muyum?

22-25. ayetler: Kardeşlerimizle ve önderlerimizle samimi bir ilişki içinde olmalıyız. Ama bu ilişki sadece tapınmak için Pazar günleri kiliseye gittiğimizde değil, gündelik hayatımızda da devam etmeli.

Dua: Rab, seni örnek alan yaşantımla sana övgüler sunmak istiyorum.

 
Mujde.org