Yeni Yaşam

ıbraniler 13:1-13

Yeni Yaşam


Bugünkü ayetlerde, kardeş sevgisinin sürekliliği ve tapınma çadırında sunulan kur-banlar yerine İsa’nın çarmıhıyla tamamlanan inancımız ele alınıyor.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-3. ayetler: Tanrı’nın büyük kurtarışını anımsayarak yardıma ihtiyacı olan kar-deşlerimize sevgi göstermemiz gerekir. Müjde’yi duyurmak için yolculuk edenlere ve kalacak yeri olmayanlara konukseverlik gösteriyor muyuz? Baskı altında olanlara, karanlıkta yaşayanlara, bedensel veya ruhsal acı çekenlere yardım elimizi sevgiyle uzatmalıyız.

4. ayet: İsa’ya iman edenler, evliliklerini günahla lekelememelidirler. Yatak odamızın bile Rab’bin yönetimi altında olması gerekir. Tanrı’nın önünde temiz bir evlilik sürdürmek için, Rab’bin buyurduğu temel üzerinde yuva kurarak günahlardan uzak, sağlıklı bir aile kurmamız gerekir.

5, 6. ayetler: Sahip olduklarımla yetinmeliyim. Çünkü Baba Tanrı gereksinimlerimi karşılıyor ve benimle ilgileniyor. Buna rağmen, daha fazlasına sahip olmak amacıyla açgözlüler gibi paranın esiri mi oluyorum?

7, 8. ayetler: Bize Tanrı’nın sözünü ileten ve O’na sadık bir yaşam sürmemizi öğütleyen önderlerin yaşamını örnek almalıyız. Bu kişiler iman ve sabırla vaat edilene kavuşmak için sonuna dek imanlarını korudular. Sıkıntılı ve acılı gün-lerde imanımızın öncüsü olan İsa’ya güvendiler. Onların imanlarının kaynağı olan İsa her zaman aynıdır. Dün, bugün ve sonsuza dek aynı olan Mesih’i anımsayalım. Sıkıntılarımızda umutla örnek almamız gereken tek kişi, İsa Mesih’tir.

9. ayet: Garip öğretilerden uzak durmalıyız. Mesih’in çarmıhıyla gösterilen Tanrı’nın lütfunu küçümseyen ve inancımıza farklı görüşler katmak isteyen öğretilerin etkisine kapılmayalım.

10-13. ayetler: İsa, kent kapısının dışında acı çekti ve aşağılandı. Yazar, imanlılar arasında hâlâ Yahudi geleneklerine uygun yaşayanlara kent kapısından ayrılmaları, bu ayrılıklarının sonucunda acı çekseler bile İsa’ya gelmeleri için çağrıda bulunuyor. Mesih’in yolunun acılarla dolu olduğunu unutmayalım.

Dua: Rabbim, Müjde uğruna acı çekmekten kaçmak istemiyorum. Bana yardım et!

 
Mujde.org