Getsemani Bahçesinde Dua Eden İsa

Luka 22:39-46

Zeytin dağındaki dua

39 İsa dışarı çıktı, her zamanki gibi Zeytin dağına gitti. Öğrenciler de O'nun ardından gittiler.

40 Oraya varınca İsa onlara, «Dua edin ki ayartılmayasınız» dedi.

41>42 Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti: «Baba, senin isteğine uygunsa, bu kâseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil, senin istediğin olsun.»

43 Gökten bir melek İsa'ya görünerek O'nu güçlendirdi.

44 Derin bir acı içinde olan İsa daha hararetle dua etti. Teri, toprağa düşen kan damlalarına benziyordu.

45 İsa duadan kalkıp öğrencilerin yanına dönünce onları üzüntüden uyumuş buldu.

46 Onlara, «Niçin uyuyorsunuz?» dedi. «Kalkıp dua edin ki ayartılmayasınız.»

Getsemani Bahçesinde Dua Eden İsa

Bugünkü metin yapı olarak Fısıh yemeğine ön hazırlık ve Fısıh yemeği ile birbirine bağlıdır. 40-46. ayetlerde tüm gücüyle dua eden İsa ile uykuya dalan öğrencilerinin görünüşü kıyaslanıyor.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

39. ayet: Dua etmek İsa'nın hayatında her zaman görülen bir özellikti. İsa zor durumda kaldığı için dua etmiyordu. Dua O'nun yaşam biçimiydi. Ben de her zaman Kutsal Kitap'ı derin düşünerek dua etmeli ve bu tavrı yaşam biçimi haline getirmeliyim.

41-45 ayetler: İsa'nın burada ettiği duanın, daha önce öğrencilerine öğretmiş olduğu duanın ana fikri olduğunu düşünebiliriz. İsa duasında kendi isteğini gerçekleştirmeyi değil, Tanrı'nın isteğini anlayıp uygulamak amacını taşıyordu. Dua aracılığıyla ikna edilen Tanrı değil, kendisiydi. Daha sonra Baha'nın isteği konusunda ikna olan İsa'yı güçlendirmek için bir meleğin geldiğini görüyoruz. Ben de dua aracılığıyla derin düşündüğüm Tann'nm sözlerini uygulama konusunda ikna olup harekete geçiyor muyum? Yoksa kendi isteklerimi gerçekleştirmesi için Tanrı'yı zorluyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

40,46. ayetler: İsa, öğrencilerine şeytan tarafından ayartılmamaları için dua etmelerini buyurdu (22:40). Öğrenciler İsa'nın acı çekeceğini anlamış ve dua etmiş olsalardı, İsa'nın çarmıhta acı çekmesinden dolayı sendeleyip imandan düşmeyebilirlerdi. Nitekim, Petrus İsa'yı tanıdığım inkâr etmiş ve İsa tutuklandığı zaman kılıcını kullanmaya kalkmıştır. Ben de Tanrı'nın isteğini anlayamadığımda ve dua etmediğimde kolayca şeytan'ın tuzağına düşebilirim. Sessiz zaman konusunu ihmal ettiğim ve dua etmediğim için sık sık ayartılarla karşılaşmıyor muyum?

Dua: Rabbim, her zaman senin isteğini arayarak ve dua ederek şeytan'ın tuzakla rından uzak duracağım.

 
Mujde.org