Yaklaşmış Olduğumuz Göksel Kent

ıbraniler 12:14-29

Yaklaşmış Olduğumuz Göksel Kent


Bugünkü metinde, topluluğa zarar verecek davranışlar konusunda verilen çeşitli uyarılar yer almaktadır (15-17. ayetler). Sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz için minnettar olmamız gerekir (18-29. ayetler).


Bana hangi öğütler verilmektedir?

14. ayet: Başkalarıyla barış içinde yaşamaya ve kutsal olmaya gayret etmeliyiz. Barışmam gereken biri var mı? Kutsal bir yaşam sürmeye gayret ediyor muyum?

15-17. ayetler: Bu ayetlerde ihanet konusunda ciddi bir uyarı vardır. Topluluk, imandan sapmış bir kişi yüzünden zarar görebilir. Bu nedenle, Tanrı’nın lütfundan yoksun kalan bir tek kişinin bile olmaması için birbirimizle ilgilenmeliyiz. Topluluğu rahatsız edecek ve başkalarını zehirleyecek kişi-lerin olmaması için herkesle ilgilenilmelidir.

16, 17. ayetler: Mesih’e olan imanımızı hafife almamalıyız. Esav, Tanrı’nın verdiği ilk oğulluk hakkını hafife aldı ve Tanrı’nın bereketinden yok-sun kaldı. Sonra tekrar geri almak istediyse de bu isteği gerçekleşmedi. Kutsal ve değerli olan Mesih’in sunduğu bağışlanma lütfunu değersiz saymamak için dikkatli olmalıyız.

18-24. ayetler: Yeni Antlaşma altında yaşayan inanlılara verilen ayrıcalık, Siyon Dağı’nda ısrailliler’in yaşadıklarından daha üstündür. ısrail halkı, Siyon Dağı’nda olan Tanrı’nın varlığının belirtilerinden ve günahlı olanların yaklaşmasını mümkün kılmayan Yasa’nın yetkisinden çok korktu. Ama Yeni Antlaşma altında olan bütün inanlılar, Siyon Dağı’ndan daha muhteşem olan göksel Yeruşalim’de, Baba Tanrı ve İsa Mesih’le sonsuza dek yaşayacaklardır.

25-27. ayetler: Yasa’dan daha üstün olan Mesih’i reddedenler yargılanacaktır (12:24. ayet). Siyon Dağı’nda yalnızca yer sarsılmıştı, ama Mesih tüm dünyayı sarsacaktır. O zaman, yaratılmış olanların tümü yok olacak, yalnızca Tanrı’nın Egemenliği dimdik ayakta duracaktır.

28, 29. ayetler: Sarsılmaz bir egemenliğin halkı olarak kabul edildiğimiz için Tanrı’ya şükranlarımızı sunup saygıyla hizmet edelim. Yaşantımı Tanrı’ya sunduğum şükranlarla ve O’na hizmet ederek geçiriyor muyum?

Dua: Tanrım, sarsılmayan bir egemenliğin halkı olarak daima itaatkar bir yaşam sürdürmemi sağla.

 
Mujde.org