Yarışı Sabırla Koşalım

ıbraniler 12:1-13

Yarışı Sabırla Koşalım


Bugünkü metinde, 11. bölümde söz edilen tanıklar örnek gösterilerek yarışın sabırla koşulması öğütleniyor. Burada birkaç kez sabırla ilgili ifadelerle karşılaşıyoruz. Tanrı’nın, kendi çocuklarını acılarla terbiye etmesi konusunda derin düşünülmesi gerektiği de gözden kaçmaması gereken bir konudur.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

1. ayet: Yarışanların zafer kazanması için her türlü yükü ve kendilerini kolayca kuşatan günahı üzerlerinden sıyırıp atarak sonuna kadar sabırla koşmaları gerekir. Üzerimden sıyırıp atmam gereken, imanıma engel olan bir durum var mı? Beni kolayca imandan düşüren bir günahım var mı? ıman sabırla olgunlaşır, ama sabır da ancak imanla mümkün olur. Sabır bizleri mükemmel bir imana yönlendirir.

2, 3. ayetler: Zaferli bir iman yaşamı sürmemiz için gözlerimizi İsa’ya dikmeliyiz. İsa, imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı olarak gerçek bir iman örneği gösterdi. Kendisini bekleyen sevinç uğruna acılara katlandı ve Tanrı’nın tahtının sağında oturdu. Gözlerimizi İsa’ya dikersek, zor durumlarda bile yarıştan çekilmez ve sonuna kadar imanımızı koruyabiliriz.

4. ayet: ımanlılar acılara dayanırken (10:32. ayet), ileride topluluğun çekeceği zulmü görüyorlardı. Topluluk, kanları akma noktasına gelene kadar direnerek acılara katlanmalıydı. Topluluğumuz, içinde bulunduğu günahı sıyırıp atmak için mücadele ediyor mu?

5-8. ayetler: Tanrı tarafından terbiye edilmek, O’nun tarafından sevildiğimizin göstergesidir. O, bizleri sevdiği için terbiye ediyor ve olgun bir imana sahip olabilmemiz için cezalandırıyor. Tanrı’nın terbiye edişinden yok-sunsak bu, Tanrı’nın çocukları olmadığımız anlamına gelir.

9-11. ayetler: Tanrı, kutsallığına ortak olalım diye bizleri terbiye ediyor. Bu terbiyeyle Rab’be daha çok yaklaşıp kutsal bir hayat sürebiliriz. Terbiye edildiğimizin farkına vardığımızda bunu sevinçle karşılamalıyız. Bir süre için acı çekebiliriz, ama bunun ürünü doğruluk ve esenliktir.

12, 13. ayetler: Bu ayetlerde, imanda cesaretle yol alınması öğütlenmektedir. Terbiye edilirken hayal kırıklığına uğradım mı?

Dua: Tanrım, beni terbiye ederek imanda güçlenmemi sağla.

 
Mujde.org