Alacağı Ödülü Umut Ettiren ıman

ıbraniler 11:13-26

Alacağı Ödülü Umut Ettiren ıman


Önceki bölümde isimleri geçen kişilerin imanlarının ortak noktası özetlendi (13-16. ayetler). Bu bölümde de ıbrahim’in, ıshak’ın, Yakup’un, Yusuf’un, Musa’nın anne babasının ve Musa’nın imanı açıklanmaktadır.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

13-16. ayetler: Önceki ayetlerde sözü edilen kişilerin hepsi imanlı olarak öldüler. Ama hayattayken kendilerine vaat edilenlere kavuşamadılarsa da, uzaktan görüp selamladılar. Göksel olanı arzuladıkları için, dünyada yabancı ve konuk olarak yaşamak onları hoşnut etti. Onların imanla bu dünyada yabancı olarak yaşamalarından da Tanrı hoşnut oldu. Dünya bizim vatanımız olmadığı için, Tanrı’ya iman etmemiş kişilerden dolayı sıkıntı ve acı çekebiliriz. Tanrı’nın vaadine inanıp gökteki vatanımızı umut ederek bir yabancı gibi yaşıyor muyum? Mal, mülk, ün, veya çocuk sahibi olmayı mı, yoksa gökteki vatanımızı mı umut ediyorum?

17-19. ayetler: ıbrahim’den, oğlu ıshak’ı kurban olarak sunması istendiğinde, oğlunu imanla kurban olarak sundu. Öyle ki, soyunun ıshak’la devam edeceğine inanan ıbrahim, yine de kendisinden isteneni yapma konusunda tereddüt göstermedi. Tanrı’nın vaadine güvenmek, gerçek imandır.

20-22. ayetler: ıshak’ın, Yakup’un ve Yusuf’un henüz ortada olmayan, ama ilerde olacağına inandıkları şeyleri Tanrı’ya güvenerek söylemeleri, iman gözüyle geleceği görebilmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu kişiler Tanrı’nın kendi vaadini gerçekleştireceğine inandıkları için, bu vaade dayanarak hareket ettiler.

23. ayet: Musa’nın anne babası imanları sayesinde Mısır Kralı’nın fermanından korkmadılar. Onların bu güçlü imanı, ısrail’in geleceği için çok önemli sonuçlar doğurdu. ıman, korkulara ve tehditlere karşı dimdik ayakta durmamızı sağlar.

24-26. ayetler: Musa, imanı sayesinde saraydaki seçkin yerini bırakıp Tanrı’nın halkıyla birlikte baskı görmeyi seçti. Çünkü Tanrı’nın varlığına ve O’nun ısrail halkıyla ilgili planına inanıyordu. Tanrı’nın halkıyla birlikte acı çekmenin ve Mesih uğruna aşağılanmanın dünyasal zevklerden çok daha önemli olduğuna inanıyordu. Dünyanın zenginliğini arzuluyor muyum? Baskı görmeme rağmen yine de sonsuz Tanrı’yı mı umut ediyorum?

Dua: Tanrım, göksel olanı görebilmem için imanımı arttır.

 
Mujde.org