Sonuna Kadar Dayanın

ıbraniler 10:26-39

Sonuna Kadar Dayanın


Mesih’in kurban sunusunu reddetmek kurtuluş umudundan vazgeçmektir. Bugünkü metinde, iman ettikten sonra günah işlemeye devam eden kişinin Tanrı’nın yargısının dehşetiyle karşılaşacağı uyarısı yapılıyor.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

26-31. ayetler: Kurtuluş yolunu bildiğimiz halde günah işlemeye devam edersek, bağışlanmamız mümkün olmaz. Mesih aracılığıyla Tanrı’ya yaklaşabileceğimiz yeni ve diri yolu reddedersek, yargıyla karşılaşmamız kaçınılmaz olur. Eski Antlaşma döneminde Musa’nın Yasası’nı hiçe sayanların bile yargılanıp öldürüldüklerine bakarsak, Mesih’in kurbanını aşağılayıp inkâr edenlerin ve lütufkâr Ruh’u reddedenlerin yargılanmaları kaçınılmazdır. Bu bölümde, Tanrı’nın yargısıyla karşılaşılmaması için inanç ve ayartılma konusunda uyarılar bulunmaktadır. Bu yüzden, Rab’bi inkâr etmek anlamına gelen günahtan vazgeçip kurtuluştan yoksun kalmamak için dikkat etmeliyiz. Rab’bin yüklediği çarmıhı inkâr etme eğiliminde miyim? Yaşayan Tanrı’nın gazabına uğramamak için dikkatli olmalıyım. Tanrı kendi halkını bile imandan saptıklarında yargılayarak bu davranışlarının karşılığını verdi.

32-35. ayetler: ılk kilisenin kurulduğu dönemlerde yaşayan imanlılar büyük mücadelelere dayandılar. Sitemlere, sıkıntılara uğradılar ve kendileri gibi olanlarla dayanışma içine girdiler. ıman yüzünden hapse atıldıklarında ve malları yağma edildiğinde bunu sevinçle karşıladılar. Ben de onlar gibi sıkıntılara dayanmalı ve cesaretimi kaybetmemeliyim.

36-39. ayetler: Tanrı’nın isteğini yerine getirdikten sonra vaat edileni almak için dayanmamız gerekir. Rab tez gelip bizi teselli edecektir. Bu yüzden, umudumuzu kaybetmeden sonuna kadar imanla dayanmalıyız.

Dua: Tanrım, zorluklar karşısında imanla dayanabilmem için bana yardım et!

 
Mujde.org